Wielkanocny Konkurs Fotograficzny

DOM KULTURY W ZWOLENIU ZAPRASZA NA
WIELKANOCNY KONKURS FOTOGRAFICZNY ONLINE

Regulamin konkursu - Organizatorem jest DK w Zwoleniu

 1. Cele konkursu
  • kultywowanie tradycji świątecznych, fotograficzne dokumentowanie przygotowania i obchodów rodzinnych Świąt Wielkanocnych
  • rozbudzanie zainteresowań fotograficznych
  • rozwijanie wrażliwości artystycznej
  • rozwijanie kreatywności i wrażliwości estetycznej
 2. Przedmiotem konkursu są fotografie o tematyce wielkanocnej z zachowaniem szacunku dla tematyki konkursu: przygotowania do świąt, dekorowanie stołu, przygotowanie koszyczka, stroika, baranka, zajączka, wykonywanie kartki, pisanki, palmy, pieczenie mazurka, śmigus dyngus.
 3. WARUNKI I TERMIN UCZESTNICTWA
  1. Konkurs trwa od 30 marca do 7 kwietnia 2021 roku.
  2. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani.
  3. Każdy uczestnik konkursu może nadesłać maksymalnie 2 zdjęcia.
  4.  Zdjęcia wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia oraz podpisaną klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych i oświadczeniem dot. publikacji danych swojego wizerunku na facebooku należy przesyłać na adres e-mail: dkzwolen@gmail.com do dnia 7 kwietnia br. do godz. 14.00.
  5. Przesłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu, zapoznaniem się z klauzulą informacyjną oraz wyrażeniem zgody na publikację zdjęć i materiałów na stronie Organizatora.
  6.  W przypadku osób niepełnoletnich zgodę podpisują rodzice/opiekunowie prawni.
  7.  Konkursowe JURY, powołane przez Dyrektora DK w Zwoleniu wybierze 3 najciekawsze spośród nadesłanych zdjęć, które zostaną nagrodzone i zamieszczone na portalu internetowym i w poście na facebooku Domu Kultury w Zwoleniu - 8 kwietnia br. Dodatkowo zostanie przyznana Nagroda Publiczności (na podstawie głosowania internautów poprzez lajkowanie). Wygra zdjęcie , które otrzyma największą liczbę polubień. Głosowanie trwa od 8 do 15 kwietnia 2021 roku, do godz. 15.00. Przewidziane są również wyróżnienia. Nagrody, będzie można odebrać osobiście w DK po 16 kwietnia br. lub zostaną wysłanie drogą pocztową.
  8.  Ocenie będzie podlegać:
   a) Kreatywność, samodzielność wykonania zdjęć
   b) Walory artystyczne
   c) Kultywowanie tradycji
  9.  Fotografie nadesłane na konkurs powinny spełniać wymogi techniczne:
   - rozdzielczość, co najmniej 72 dpi, poprawne naświetlenie i ostrość zdjęcia.
   Fotografie mogą być wykonane telefonem komórkowym.
   ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Do pobrania: Regulamin i karta zgłoszenia

Skip to content