Dom Kultury w Zwoleniu powołany został Uchwałą Rady Narodowej Miasta i Gminy z dnia 20 listopada 1985 roku. W ten sposób zrealizowane zostały wieloletnie postulaty mieszkańców Zwolenia.
Dom Kultury jest instytucją kulturalno-oświatową adresującą swoją działalność do całego środowiska lokalnego, a więc do ludzi różnych kategorii wiekowych i grup zawodowych.
Główne kierunki pracy kulturalno – wychowawczej to:
– współpraca i współdziałanie ze szkołami, rodzicami, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami i kościołem w procesie edukacji kulturalnej i patriotycznej dzieci i młodzieży:
– rozbudzanie zainteresowań, potrzeb kulturalnych i kształcenie postaw aktywnego uczestnictwa w kulturze mieszkańców miasta i gminy:
– utrwalanie dziedzictwa tradycji kulturalno – oświatowych, patriotycznych oraz wspieranie kulturalnych inicjatyw środowiskowych.
– upowszechnianie i promocja kultury lokalnej w kraju i za granicą.
Na przestrzeni 38 lat instytucją kierowali: Wacław Małek, Elżbieta Nowakowska
obecnie Natalia Anna Wieczerzyńska.
Na przestrzeni roku Dom Kultury w Zwoleniu jest organizatorem, współorganizatorem i gospodarzem około 300: uroczystości, koncertów, imprez artystycznych, rozrywkowych i turystycznych, spotkań, seminariów, prezentacji o różnym charakterze, festiwali, spektakli teatralnych, projekcji filmowych w różnych technikach, wernisaży wystaw, konkursów i happeningów.
Największym wydarzeniem kulturalnym są „Imieniny Pana Jana”, które mają już swoja tradycję, organizowane od 1979 roku. Impreza ta poświęcona jest Janowi Kochanowskiemu mistrzowi poezji doby renesansu. Ponadto Dom Kultury jest organizatorem imprez, które posiadają już swoją tradycję: zwyczaje bożonarodzeniowe, zwyczaje wielkanocne, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Dzień Babci i Dziadziusia – przegląd zespołów artystycznych Domu Kultury, Narodziny Naszego Miasta, Eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, Ogólnopolski Konkurs Plastyczny p.n. „Świat Jana Kochanowskiego”, Mazowiecki Konkurs Literacki na fraszkę ”O statuetkę Jana Kochanowskiego”, Zwoleńskie TEATRAŁKI, Wieczór poezji „Janowi Kochanowskiemu – my współcześni”,” Spotkania Ludowych Kultur Europejskich na Ziemi Jana Kochanowskiego, Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny FOTO LATO, Przegląd Pieśni Pielgrzymkowej „Na pielgrzymim szlaku”, Biesiada Gawędziarzy, Poetów i Śpiewaków Ludowych, Słodkie Mikołajki, Powiatowy Przegląd Twórczości „Dzieci- Dzieciom”, Powiatowy Festiwal Piosenki Turystycznej i Ekologicznej, Przegląd Dorobku Artystycznego Klubów Seniora Ziemi Radomskiej , Wieczory autorskie i literackie, plener fotograficzny „Ziemia Jana Kochanowskiego w fotografii”, plastyczny „Urokliwe miejsca” i rzeźbiarski „ Jan Kochanowski w rzeźbie ludowej – inspiracje”. Festyny: „Dzień Dziecka”, wakacyjny festyn rodzinny. Wernisaże wystaw w galeriach: Galeria Fotografii i Plastyki, Galeria Przestrzeni Twórczej i Galeria Plenerowa w ogrodach Domu Kultury.
Załoga Domu Kultury:
Natalia Anna Wieczerzyńska – dyrektor

Jolanta Zagożdżon – główna księgowa
Ryszard Krawczyk – instruktor informatyki
Ewa Bulzacka – pracownik administracyjno-biurowy, instruktor teatru
Robert Kusio – akustyk,
Joanna Tęcza – instruktor folkloru
Michał Tęcza – instruktor muzyki
Waldemar Gołdziński – instruktor plastyki i fotografii
Piotr Markowski – instruktor wokalu
Aneta Adamiec – instruktor tańca
Piotr Bąbolewski – kapelmistrz Młodzieżowej Orkiestry Dętej Miasta Zwolenia
Tomasz Chwaliński – instruktor musztry paradnej
Tomasz Chowiera – instruktor gry na instrumentach dętych blaszanych
Angelika Toporek – instruktor mażoretek MOD
Jakub Długołęcki – specjalista ds. kina, promocji i organizacji imprez
Iwona Nędzi – kasjer, pracownik obsługi kina
Bartosz Pietrzyk – instruktor teatru, aktor
Dorota Fijołek – pracownik gospodarczy
Kazimierz Bernat – konserwator

Plan pracy Domu Kultury zatwierdza Społeczna Rada Programowa. W skład Rady wchodzą dyrektorzy lub przedstawiciele szkół, instytucji i organizacji społecznych oraz przedstawiciele samorządów lokalnych. Rada powoływana jest na 4 lata. Rada powołuje Prezydium Rady spośród swoich członków. Prezydium Rady wybiera przewodniczącego, zastępcę oraz sekretarza.

Prezydium Społecznej Rady Programowej
przy Domu Kultury w Zwoleniu
na lata 2023 – 2027

Lp.Nazwisko i imięFunkcja
1.Nowakowska Elżbietaprzewodnicząca
2.Siepietowska Jadwigazastępca przewodniczącej
3.Kulińska Ewasekretarz
4.Sulima Arkadiuszczłonek
5.Wieczerzyńska Natalia Annaczłonek
6.Wargacka Elżbietaczłonek
7.Madejska Katarzynaczłonek
8.Długołęcki Jakubczłonek

Przy Domu Kultury w Zwoleniu działają następujące Stowarzyszenia:

  • Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Zwoleniu
  • Zwoleński Uniwersytet Seniora
  • Stowarzyszenie Twórców Ziemi Zwoleńskiej