Wykaz zamówień publicznych znajduje się w biuletynie informacji publicznej Domu Kultury

https://domkulturyzwolen.bip.gov.pl/zamowienia-publiczne/