Informujemy, że eliminacje

Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego
i 38. Małego Konkursu Recytatorskiego

odbędą się „na żywo”

7 czerwca br. o godz. 10.00 w Kinie „Świt”.


Przedłużamy termin nadsyłania zgłoszeń
do 1 czerwca 2021 r.


Dom Kultury w Zwoleniu i Towarzystwo Kultury Teatralnej  informują:

do 9 kwietnia  nie ruszamy kalendarza 66. OKR i XXXVIII Małego Konkursu Recytatorskiego

(9 kwietnia będą znane decyzje dotyczące funkcjonowania szkół i domów kultury )

  1. Organizatorzy konkursu dołożą wszelkich starań, aby eliminacje odbyły się  „na żywo”.
  2. Tylko ta formuła zapewnia warunki równego startu- podstawowej zasady każdego konkursu.
  3. Takie są założenia regulaminowe (przygotowanie repertuaru, nauczenie się na pamięć oraz własna interpretacja).
  4. Czekamy na dalsze wytyczne . O konkretnych terminach poinformujemy, zgłoszenia można przesyłać na adres dkzwolen@gmail.com lub pocztą na adres Domu  Kultury w Zwoleniu do 26 kwietnia 2021 r.

 

,,Istotą ruchu recytatorskiego, w rozmaitych jego gatunkach, formach ekspresji i kształtach organizacyjnych, jest żywe  słowo, a ono rodzi się , bogaci w sensy i barwy w bezpośrednim spotkaniu.  Bo tylko wtedy dochodzi do dialogu początku budowania przestrzeni międzyludzkiej”.

 

REGULAMINY I KARTY ZGŁOSZENIA

 

 


Szanowni Państwo!

Losem wszystkich organizatorów stało się czekanie na decyzje rządu w kwestii obostrzeń i regulacji. Dla eliminacji Powiatowych 66. Konkursu Recytatorskiego w Zwoleniu ważne będą decyzje powrotu do szkół oraz wznowienia funkcjonowania placówek kultury.

Towarzystwo Kultury Teatralnej mając na względzie potrzebę nieprzerwanej pracy i opieki nad żywym słowem oraz nie zastępowaniu spotkań zdalnymi namiastkami i pozorami aktywności zaprasza w tym roku do wspólnej kontynuacji ważnego dla polskiej kultury czynu.

Sejm RP przyjął w listopadzie 2020 roku uchwałę o ustanowieniu poetyckich patronów 2021 roku; są nimi Cyprian Kamil Norwid, Krzysztof Kamil Baczyński oraz Tadeusz Różewicz. Uchwała ta jest wyzwaniem dla organizatorów Konkursu na wszystkich szczeblach, wzmocnieni autorytetem patronów po których utwory tysiące razy i ze znakomitymi rezultatami sięgali recytatorzy, śpiewający poezję, z tej uchwały wywodzi się tegoroczna idea programowa: 66.OKR ROK POETÓW, ROK POEZJI. Sformułowana idea znajdzie wyraz w założeniach programowych oraz postanowieniach regulaminu 66.OKR.

W ubiegłorocznym Konkursie przeszliśmy surowy sprawdzian –nauczyliśmy się zmieniać terminy i skutecznie poszukiwać nowych form spotkań . Do kolejnej edycji przystępujemy bogatsi o te doświadczenia. Prosimy nie ustawać w przygotowaniach. O terminach i formie przeprowadzenia Konkursów będziemy informować w kolejnych wiadomościach.

Na stronie www.dkzwolen.pl są dostępne do pobrania Regulaminy i karty zgłoszenia do 38. MAŁEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO i 66.Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego oraz Regulamin i karta zgłoszenia do 44. Konkursu Warszawska Syrenka.

Eliminacje – podobnie jak w poprzednich latach – odbyłyby się łącznie dla trzech konkursów.
Mamy nadzieję, że uda się nam przeprowadzić wszystkie konkursy w marcu i w kwietniu.

Koordynator konkursu Ewa Bulzacka tel. 662218819.

Dom Kultury w Zwoleniu
organizator Eliminacji Powiatowych OKR 2021

REGULAMINY I KARTY ZGŁOSZENIA

 

wszelkie prawa zastrzeżone