Logo Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego

Regulaminy i karty zgłoszenia do Konkursów Recytatorskich:

40. MAŁEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO

46. Konkursu Warszawska Syrenka

68.Dużego Konkursu Recytatorskiego

Eliminacje Powiatowe odbędą się 30 marca 2023 r.

w Kinie Świt  o godz.9.00


Kartę uczestnictwa (wzór w załączeniu) dokładnie i czytelnie wypełnioną,
należy dostarczyć do Domu Kultury lub przesłać emailem na adres:

dkzwolen@gmail.com

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 marca 2023r.

Koordynator konkursu Ewa Bulzacka tel. 662218819.

Regulaminy i karty zgłoszeń do pobrania (pdf)