Logo Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego

67. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

Dom Kultury jako organizator eliminacji powiatowych 67. Ogólnopolskiego
Konkursu Recytatorskiego prosi o zainteresowanie młodzieży tegorocznym
przeglądem poezji romantycznej.
W załączeniu regulamin i karty zgłoszenia.
Eliminacje Powiatowe odbędą się w dniu 15 marca 2022r.(wtorek)
w Kinie „Świt” ul. Lubelska 6, po zakończeniu prezentacji uczestników Małego
Konkursu Recytatorskiego.
Kartę uczestnictwa dokładnie i czytelnie wypełnioną,
należy dostarczyć do Domu Kultury lub przesłać emailem na adres:
dkzwolen@gmail.com w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 marca 2022 r.

Prosimy o zainteresowanie nauczycieli – polonistów, bibliotekarzy i instruktorów zajęć
pozalekcyjnych.

REGULAMIN I KARTA ZGŁOSZENIA 67. OKR


39. Mały Konkurs Recytatorski

Eliminacje powiatowe – 15 marca 2022r.
Kino Świt – godz.1000

zgłoszenia można nadsyłać do 8 marca na adres dkzwolen@gmail.com


Koordynator konkursu Ewa Bulzacka tel. 662218819.

REGULAMIN I KARTA ZGŁOSZENIA