Kulturalne Inspiracje – weź udział w ankiecie i zmieniaj z nami miasto

kulturalne inspiracje plakat Badanie potrzeb kulturalnych, twórz z nami inicjatywy lokalne, weź udział w badaniu i wypełnij ankietę dkzwolen.pl/ankieta

Dom Kultury w Zwoleniu został beneficjentem programu Dom Kultury + Edycja 2024 cz.1, organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Celem naszego projektu jest szerokie zaangażowanie lokalnego środowiska w proces rozwoju kultury i podejmowanie decyzji odnośnie kierunków działalności kulturalnej na terenie Miasta i Gminy Zwoleń. Istotne jest określenie formuły funkcjonowania Domu Kultury w Zwoleniu, jako instytucji kreującej swoją działalność w oparciu o dialog ze społecznością lokalną.

W ramach tej części zadania będziemy organizować konsultacje społeczne, spotkania warsztatowe, dokonana zostanie wstępna analiza struktury społecznej, potrzeb i możliwości w obszarze życia kulturalnego na podstawie tego stworzony zostanie zbiór pomysłów pod nazwą „Kulturalne inspiracje”. Następnie ogłosimy konkurs na oddolne inicjatywy kulturalne. W ramach projektu będziemy mogli wspólnie zrealizować od 3-7 najciekawszych inicjatyw.

Zapraszamy serdecznie do udziału w tym projekcie aktywnych mieszkańców naszego miasta i gminy, lokalnych liderów, grupy nieformalne. Wspólnie będziemy realizować potrzeby kulturalne naszej lokalnej społeczności.

Zachęcamy do udziału w badaniach ankietowych i fokusowych, śledzenia Nas w social mediach, jesteśmy otwarci na rozmowy, możemy też komunikować się poprzez e-mail; dkzwolen@gmail.com

kujlturalne inspiracje ankieta
Aby przejść do ankiety kliknij na powyższy obrazek lub zeskanuj kod QR
Skip to content