Eliminacje Powiatowe Konkursów Recytatorskich

PROTOKÓŁ Z ELIMINACJI POWIATOWYCH
41.  MAŁEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO
ZORGANIZOWANEGO PRZEZ DOM KULTURY W ZWOLENIU

W DNIU 19 MARCA 2024 R.

W 41. Małym Konkursie Recytatorskim  wystąpiło ogółem  74 recytatorów.

 reprezentujących placówki oświatowe  i  kulturalne   z gmin:

Zwoleń, Policzna, Tczów i Przyłęk.                                                                                                        

                           Recytatorów oceniała KOMISJA ARTYSTYCZNA w składzie:

 1. Adolf Krzemiński – Prezes Zarządu Towarzystwa Kultury Teatralnej  „Ziemia Radomska”  w Radomiu, Prezes Stowarzyszenia Literackiego „Łuczywo”, poeta, regionalista- przewodniczący Komisji.
 2. Marian Popis –V-ce Prezes Zarządu Towarzystwa Kultury Teatralnej  „Ziemia Radomska”  w Radomiu, polonista.

W  41.   M A Ł Y M  KONKURSIE RECYTATORSKIM

Do Rejonowego Koncertu Laureatów w Radomiu

w I kategorii wiekowej Przedszkola – klasy 0  zakwalifikowali się:

 1. Markiewicz Alicja – Gminna Biblioteka Publiczna w Przyłęku

Wyróżnienia zdobyli:

 1. Abramczuk Aleksandra – Publiczna Szkoła Podstawowa

im. J. w Tczowie

 • Adamiec Marcelina – Publiczna Szkoła Podstawowa im. S. Żeromskiego w Janowie
 • Jaworska Antonina – Publiczne Przedszkole nr 1 w Zwoleniu
 • Knieć Zuzanna – Publiczna Szkoła Podstawowa im. H. Długoszewskiej w Babinie
 • Krawczyk Zofia – Publiczna Szkoła Podstawowa im. H. Długoszewskiej w Babinie
 • Ogonek Amelia –Publiczna Szkoła Podstawowa im. J. Pawła II w Paciorkowej Woli
 • Wróbel Alicja – Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzezinkach Starych

Do Rejonowego Koncertu Laureatów w Radomiu

w II  kategorii wiekowej klasy I – IV   zakwalifikowali się:

 1. Czerniak Lena – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wł. Jagiełły w  Zwoleniu
 2. Krawiec Adam – Publiczna Szkoła Podstawowa im. J. Pawła II w Paciorkowej Woli
 3. Madejski Adrian – Publiczna Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Przyłęku
 4. Sowa Zuzanna – Publiczna Szkoła Podstawowa im. J. Pawła II  w Tczowie

Wyróżnienia zdobyli:

 1. Bednarczyk Izabela – Gminna Biblioteka Publiczna w Przyłęku
 2. Dąbrowska Jagoda – Publiczna Szkoła Podstawowa w Przyłęku
 3. Gołąbek Oliwia – Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzezinkach    Starych
 4. Kaca Hubert –Publiczna Szkoła Podstawowa w Tczowie
 5. Litwinek Kacper – Publiczna Szkoła Podstawowa im. J. Kochanowskiego w Sycynie
 6. Olejarz Pola – Publiczna Szkoła Podstawowa im. W. Jagiełły w Zwoleniu
 7. Tonderska Zuzanna – Publiczna Szkoła Podstawowa im. J. Kochanowskiego w Policznie

Do Rejonowego Koncertu Laureatów w Radomiu

w III kategorii wiekowej klasy V – VIII zakwalifikowali się:

 1. Makuch Hanna – Dom Kultury w Zwoleniu
 2. Piwowarek Mateusz – Publiczna Szkoła Podstawowa w Przyłęku
 3. Winiarska Julia – Dom Kultury w Zwoleniu

Wyróżnienia zdobyli:

 1. Baranowska Helena – Dom Kultury w Zwoleniu
 2. Gruszka Angelika – Dom Kultury w Zwoleniu
 3. Babut Antoni – Publiczna Szkoła Podstawowa w Babinie
 4. Pastuszko Maria – Publiczna Szkoła Podstawowa im. W. Jagiełły w Zwoleniu
 5. Szewczyk Julia – Dom Kultury w Zwoleniu
 6. Sowa Aleks –Publiczna Szkoła Podstawowa im. J. Pawła II w Tczowie             

Decyzja Komisji Artystycznej jest ostateczna i nie podlega zmianie.

Dom Kultury w Zwoleniu ufundował dla wszystkich wykonawców pamiątkowe dyplomy.

Nagrody książkowe dla nagrodzonych i wyróżnionych  ufundowali główni sponsorzy – Starostwo Powiatowe w Zwoleniu oraz Dom Kultury w Zwoleniu.

Na tym protokół zakończono.

 Jury:
Adolf Krzemiński
Marian Popis

fot. Tomasz Chowiera

PROTOKÓŁ z Eliminacji Powiatowych
47 Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”
przeprowadzonych w dniu 19 marca 2024 r. w Domu Kultury w Zwoleniu

Komisja w składzie:

 1. Adolf Krzemiński – Prezes Zarządu Towarzystwa Kultury Teatralnej  „Ziemia Radomska”  w Radomiu, Prezes Stowarzyszenia Literackiego „Łuczywo”, poeta, regionalista- przewodniczący Komisji
 2. Marian Popis –V-ce Prezes Zarządu Towarzystwa Kultury Teatralnej  „Ziemia Radomska”  w Radomiu, polonista

Komisja przesłuchała  4 uczniów  repezentujących szkoły i instytucje kultury.  

Do udziału w finale Konkursu organizowanego przez Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie  zakwalifikowali się:

1. Krok Oliwer – Dom Kultury w Zwoleniu – kat. I-III

2. Leszczyński Bartosz – Dom Kultury w Zwoleniu- kat. IV-VI

3. Dąbrowska Lena Zofia – Dom Kultury w Zwoleniu – kat. VII-VIII

Wyróżnienia zdobyli:

 1. Szymański Jan – Dom Kultury w Zwoleniu -kat. IV-VI

Dla wszystkich uczestników organizator eliminacji powiatowych  Dom Kultury

w Zwoleniu przygotował pamiątkowe dyplomy, a dla laureatów i wyróżnionych  nagrody książkowe.

Na tym protokół zakończono.

Jury:
Adolf Krzemiński
Marian Popis


PROTOKÓŁ Z ELIMINACJI POWIATOWYCH
69. OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSURECYTATORSKIEGO
ZORGANIZOWANEGO PRZEZ DOM KULTURY W ZWOLENIU
W DNIU 19 MARCA 2024R.

W 69. Ogólnopolskim Konkursie  Recytatorskim wystąpiło 7  osób w kategorii młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i dorosłych.                                                                                                     

                           Recytatorów oceniała KOMISJA ARTYSTYCZNA w składzie:

 1. Adolf Krzemiński – Prezes Zarządu Towarzystwa Kultury Teatralnej  „Ziemia Radomska”  w Radomiu, Prezes Stowarzyszenia Literackiego „Łuczywo”, poeta, regionalista- przewodniczący Komisji
 2. Marian Popis –V-ce Prezes Zarządu Towarzystwa Kultury Teatralnej  „Ziemia Radomska”  w Radomiu, polonista

W  69. OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE RECYTATORSKIM

do Eliminacji Wojewódzkich w Warszawie w kategorii – młodzież szkół ponadpodstawowych zakwalifikowali się:

1.Sałek Zuzanna – Dom Kultury w Zwoleniu

2.Wrochna Bartosz – Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Zwoleniu

Nagroda Specjalna w kategorii dorosłych:  

1.  Irena Błażewska – Dom Kultury w Zwoleniu

Dom Kultury w Zwoleniu ufundował dla wszystkich wykonawców  pamiątkowe dyplomy. Nagrody książkowe dla nagrodzonych   i wyróżnionych  ufundowali główni sponsorzy – Starostwo Powiatowe w Zwoleniu, Towarzystwo Miłośników Miasta Zwolenia i  Dom Kultury w Zwoleniu.

Laureaci   69. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego zaprezentują się w Warszawie.

Na tym protokół zakończono.  

Jury:
Adolf Krzemiński
Marian Popis

fot. Tomasz Chowiera
Skip to content