„Tradycyjne ozdoby choinkowe”

 1. Organizatorem konkursu jest Dom Kultury w Zwoleniu.
 2. Polskie Tradycje jako dobro narodowe
 3. Konkurs dla dzieci, odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych:
  kategoria I – 4 – 7 lat
  kategoria II – 8 – 13 lat
 4. Ozdoby choinkowe powinny być wykonane własnoręcznie, Z NATURALNYCH MATERIAŁÓW (słoma, bibuła, papier, itp. PROSIMY NIEWYKONYWAĆ OZDÓB Z TWORZYW SZTUCZNYCH),
 5. Ozdoby należy dostarczyć osobiście lub pocztą do Domu Kultury w Zwoleniu, adres: 26-700 Zwoleń, Al. Jana Pawła II 6,
 6. Praca powinna zawierać przypiętą kartkę: imię i nazwisko autora, wiek, miejscowość oraz tel.   kontaktowy.
 7. W konkursie nie będą oceniane prace biorące udział w innych konkursach na ozdobę bożonarodzeniową.
 8. Do pracy należy dołączyć skan podpisanego oświadczenia,  oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, załącznik nr2.
 9. Organizator zastrzega sobie możliwość opublikowania wybranych prac na stronie internetowej Domu Kultury w Zwoleniu.
 10. Prace oceniane będą przez jury konkursu.
 11. Prace przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane.
 12. Prace należy składać w terminie do 23 grudnia 2022 roku na adres jak wyżej/ pkt. 5
 13. Organizator poinformuje o rozstrzygnięciu konkursu po 28 grudnia 2022 r., nie później niż 4 stycznia 2023 roku.
 14. Wszelkich informacji udziela koordynator konkursu Joanna Tęcza w poniedziałki i środy w godz. 9-14, e-mail: dkzwolen@gmail.com

Doręczenie pracy (osobiście lub pocztą) jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

                                                                                                                              Organizator

Regulamin i karta zgłoszenia.pdf