tradycyjne ozdoby choinkowe

Uwaga zmiana! Rozstrzygnięcie konkursu

5 stycznia 2022 r.

„Tradycyjne ozdoby choinkowe”

 1. Organizatorem konkursu jest Dom Kultury w Zwoleniu.
 2. Polskie Tradycje jako dobro narodowe
 3. Konkurs dla dzieci, odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych:

kategoria I – 4 – 7 lat kategoria II – 8 – 13 lat

 1. Ozdoby choinkowe wykonane własnoręcznie z naturalnych materiałów (słoma, bibuła, papier, wydmuszki itp.)

Ozdoby należy dostarczyć osobiście lub pocztą do Domu Kultury w Zwoleniu, adres: 26-700 Zwoleń, Al. Jana Pawła II 6,

– praca powinna zawierać przypiętą kartkę: imię i nazwisko autora, wiek, miejscowość oraz tel. kontaktowy.

 1. Do pracy należy dołączyć skan podpisanego oświadczenia, oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych – załącznik do Regulaminu
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość opublikowania wybranych prac na stronie internetowej Domu Kultury w Zwoleniu.
 3. Prace oceniane będą przez jury konkursu.
 4. Prace przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane.
 5. Prace należy składać w terminie do 22 grudnia 2021 roku na adres jak wyżej/ pkt. 4
 6. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 23 grudnia 2021 r. na stronie internetowej Domu Kultury w Zwoleniu. O terminie odbioru nagród uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie.
 7. Wszelkich informacji udziela koordynator konkursu Joanna Tęcza w poniedziałki i środy w godz. 15-20 e-mail: dkzwolen@gmail.com

Doręczenie pracy (osobiście lub pocztą) jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Organizator

Regulamin i karta zgłoszenia