V Zwoleński Konkurs

„Teatr Jednego Wiersza”

15 listopada godz.9.00

Regulamin:

 1. Organizatorem konkursu Teatr Jednego Wiersza – jest Dom Kultury w Zwoleniu.
  Aleja Jana Pawła II 6, 26-700 Zwoleń
  Tel. 48 6762785
  email: dkzwolen@gmail.com
 2. Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów klas I-IV.
 3. Przegląd odbędzie się stacjonarnie.
 4. Cele:
  • mała forma teatralna (1- 3 osoby) w pracy artystycznej
  • wyrabianie potrzeby obcowania z poezją,
  • rozwijanie umiejętności występowania na scenie z rekwizytem,
 5. Przegląd składa się z prezentacji konkursowej. Repertuar i prezentacja:
  • wybrany wiersz (w całości lub fragmentach)
  • dopuszcza się możliwość łączenia wierszy w jedną całość
  • uczestnicy konkursu prezentują wiersz do własnej choreografii ( wskazany strój teatralny, drobny rekwizyt, muzyka)
  • prezentacja wiersza w formie scenki teatralnej indywidualnie lub w zespole (do 3 osób).
  • uczestnicy przeglądu występują w trzech kategoriach wiekowych:
   • przedszkola i kl. 0
   • klasy I –II
   • klasy III-IV
 6. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie prawidłowo wypełnionej karty zgłoszenia uczestników na adres dkzwolen@gmail.com lub pocztą na adres Domu Kultury w Zwoleniu do 8 listopada 2022.
 7. Regulamin i karta oraz podpisane oświadczenia do pobrania na naszej stronie internetowej www.dkzwolen.pl
 8. Przesłanie karty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych dziecka oraz jego wizerunku zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych – informacja RODO, zgoda na publikację danych, w tym swojego wizerunku na fanpage’u Domu Kultury w Zwoleniu.
 9. Jury oceniać będzie:
  • dobór repertuaru,
  • poprawność dykcji
  • grę sceniczną
  • scenografię, choreografię, ogranie rekwizytu,
  • interpretację utworu
  • ogólny wyraz artystyczny ( min. uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, muzykę, rekwizyt).
  • przy doborze repertuaru i jego opracowaniu teatralnym należy kierować się zarówno walorami artystycznymi i wychowawczymi utworów, jak i własną inwencją artystyczną.
 10. Maksymalny czas trwania prezentacji 5 minut.
 11. Wszystkie prezentacje oceni Jury, które przyzna dyplomy uczestnictwa oraz nagrody.
 12. Prezentacje konkursowe w dniu 15 listopada 2022 r. w Domu Kultury w Zwoleniu.
 13. Protokół zamieszczony zostanie na stronie internetowej www.dkzwolen.pl
 14. Uwaga! Uczestnik konkursu może przesłać jedną prezentację.
 15. Wszelkich informacji udziela koordynator konkursu Ewa Bulzacka tel. 662218819.
 16. Nadesłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
V Teatr Jednego Wiersza plakat