VI Zwoleński Konkurs

„Teatr Jednego Wiersza”

14 listopada godz.9.00
Kino świt

Regulamin:

 1. Organizatorem konkursu Teatr Jednego Wiersza – jest Dom Kultury w Zwoleniu.
  Aleja Jana Pawła II 6, 26-700 Zwoleń
  Tel. 48 6762785
  email: dkzwolen@gmail.com
 2. Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów klas I-IV.
 3. Przegląd odbędzie się stacjonarnie.
 4. Cele:
  • mała forma teatralna (1- 3 osoby) w pracy artystycznej
  • wyrabianie potrzeby obcowania z poezją,
  • rozwijanie umiejętności występowania na scenie z rekwizytem,
 5. Przegląd składa się z prezentacji konkursowej. Repertuar i prezentacja:
  • wybrany wiersz (w całości lub fragmentach)
  • dopuszcza się możliwość łączenia wierszy w jedną całość
  • uczestnicy konkursu prezentują wiersz do własnej choreografii ( wskazany strój teatralny, drobny rekwizyt, muzyka)
  • prezentacja wiersza w formie scenki teatralnej indywidualnie lub w zespole (do 3 osób).
  • uczestnicy przeglądu występują w trzech kategoriach wiekowych:
   • przedszkola i kl. 0
   • klasy I –II
   • klasy III-IV
 6. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie prawidłowo wypełnionej karty zgłoszenia uczestników na adres dkzwolen@gmail.com lub pocztą na adres Domu Kultury w Zwoleniu do 28 października 2023.
 7. Regulamin i karta oraz podpisane oświadczenia do pobrania na naszej stronie internetowej www.dkzwolen.pl
 8. Przesłanie karty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych dziecka oraz jego wizerunku zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych – informacja RODO, zgoda na publikację danych, w tym swojego wizerunku na fanpage’u Domu Kultury w Zwoleniu.
 9. Jury oceniać będzie:
  • dobór repertuaru,
  • poprawność dykcji
  • grę sceniczną
  • scenografię, choreografię, ogranie rekwizytu,
  • interpretację utworu
  • ogólny wyraz artystyczny ( min. uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, muzykę, rekwizyt).
  • przy doborze repertuaru i jego opracowaniu teatralnym należy kierować się zarówno walorami artystycznymi i wychowawczymi utworów, jak i własną inwencją artystyczną.
 10. Maksymalny czas trwania prezentacji 5 minut.
 11. Wszystkie prezentacje oceni Jury, które przyzna dyplomy uczestnictwa oraz nagrody.
 12. Prezentacje konkursowe w dniu 14 listopada 2023 r. w Kinie Świt w Zwoleniu.
 13. Protokół zamieszczony zostanie na stronie internetowej www.dkzwolen.pl
 14. Wszelkich informacji udziela koordynator konkursu Ewa Bulzacka tel. 662218819.
 15. Nadesłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
Teatr Jednego Wiersza plakat