Zespoły i kluby zainteresowań Domu Kultury:

Młodzieżowy zespół wokalny
Chór Kameralny
Młodzieżowa Orkiestra Dęta Miasta Zwolenia
Grupa Mażoretek MODMZ
Dziecięca Grupa Rytmiczno-Folklorystyczna
Dziecięca Grupa Teatralna
Warsztatowa Grupa Teatralna
Zespół taneczny FLOW
Zespół taneczny JANET
Zespół taneczny JANET KIDS I
Zespół taneczny JANET KIDS II
Zespół Ladies Dance
Zespół Kompany
Balet (grupy: 4-5 lat i 6-8 lat)
Bachata dla par
Bachata Lady Styling
Nauka gry na instrumentach klawiszowych
Nauka gry na gitarze
Dziecięca Grupa Plastyczna
Młodzieżowa Grupa Plastyczna
Grupa Plastyczna ZUTW
Zumba
Aerobik
Rodzinne Warsztaty Rękodzielnicze – Spotkanie z Ciekawym Człowiekiem
Klub Gier Bez Prądu
Kino Konesera

Przy Domu Kultury działają:

– Stowarzyszenie Twórców Ziemi Zwoleńskiej
– Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Zwoleniu
– Zwoleński Uniwersytet Trzeciego Wieku
– Społeczne Ognisko Muzyczne
– Grupa Rowerowa Zwoleń