Grupa Plastyczna ZUTW

Od listopada 2008 roku w Domu Kultury odbywają się zajęcia grupy plastycznej ZUTW. Grupa liczy 10 osób i obecnie zapoznaje się z różnymi technikami malarskimi. Uczestnicy tych zajęć rozwijają swoje zainteresowania i zdolności plastyczne z wielką pasją. Po rysunku i pasteli przyszedł czas na jedną z najtrudniejszych technik – akwarelę. W akwareli grupa wykonała cykl prac plenerowych w Sycynie, w Czarnolesie, w Lipówce i Zwoleniu. Ich prace były pokazywane na wystawach organizowanych przez Dom Kultury i Muzeum Regionalne w Zwoleniu. Członkowie grupy udostępniali swoje prace na aukcjach charytatywnych w Zwoleńskim Gimnazjum, na Parafiadzie, na Festynie Charytatywnym z organizowanym przez Komitet Pomocna Dłoń. Zajęcia prowadzone są przez Instruktora Domu Kultury Waldemara Gołdzińskiego.

Skip to content