Grupa rytmiczno-folklorystyczna

Dziecięca Grupa Rytmiczno-Folklorystyczna przy Domu Kultury w Zwoleniu została założona w roku 1984. W skład pierwszej grupy wchodziły dzieci z klas III Szkoły Podstawowej w Zwoleniu. Było to 8 dziewczynek i 8 chłopców. Na przestrzeni lat dzieci się zmieniały. Główniejsze występy to “Noc Świętojańska” w Kłudziu Solec n/Wisłą 1984r. Występ dla muzealników – zjazd z 16 krajów w Muzeum Wsi Radomskiej – 1986. Koncert dla delegacji z Wolmirstad (NRD) 1988r.
Przez te wszystkie lata grupa dziecięca uczestniczy w uroczystościach: “Imieniny Pana Jana” w Zwoleniu, Przeglądzie Kapel i Zespołów Ludowych Stylizowanych im. Derlety w Szydłowcu, Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Ludowych prezentujących zwyczaje i obrzędy w Zaborowiu, w Klubie Środowisk Twórczych “Łaźnia” w Radomiu prezentując Kolędników, Szczodroków, Gaik, Kogucika, Kusoków, Sobótki. W dożynkach powiatowych i wojewódzkich. W Biesiadzie Gawędziarzy, Poetów i Śpiewaków Ludowych w Zwoleniu.
W Słodkich Mikołajkach w Zwoleniu. W Diecezjalnym Przeglądzie Zespołów i Kapel Ludowych w Zakrzewie. W Niedzieli Palmowej w Muzeum wsi Radomskiej. W kiermaszu Wielkanocnym w Szydłowcu. W dniu Babci i Dziadka w Zwoleniu. W Festiwalu “Jabłko, papryka, miód”. W Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych w Tarnogrodzie. W Regionalnym Konkursie Tradycyjnego Tańca Wieniawa. W Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Radomiu. W Przeglądzie Twórczości Dziecięcej w Lipsku. W “Mazowieckich Klimatach” w Warszawie. W Ogólnopolskim Przeglądzie Twórczości Dziecięcej “Dziecki w Folklorze” w Baranowie Sandomierskim. W Miejskim Ośrodku Kultury “Amfiteatr” w Radomiu w tzw. lekcjach folkloru.
W repertuarze tej grupy są zwyczaje i obrzędy całego roku kalendarzowego w domu, rodzinie, gospodarstwie. Chodzenie z gwiazdą, po szczodrokach, śmigus dyngus, marzanna, po kusoku, w środopoście i inne związane z obyczajami danego regionu
W 2008 roku grupa zdobyła główną nagrodę w kategorii zespołów obrzędowych na XVI Ogólnopolskim Festiwalu Folklorystycznej Twórczości Dziecięcej “Dziecko w Folklorze” w Baranowie Sandomierskim.
Dzieci występują w strojach regionalnych zgodnie zdanym obrzędem czy zwyczajem.

Skip to content