Kulturalne inspiracje – konkurs na inicjatywy społeczne

Dom Kultury w Zwoleniu został beneficjentem programu Dom Kultury + Edycja 2024 cz.1 „Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Edycja 2024”.

Celem projektu jest szerokie zaangażowanie lokalnego środowiska w proces rozwoju kultury i podejmowanie decyzji odnośnie kierunków działalności kulturalnej na terenie Miasta i Gminy Zwoleń. Projekt składa się z dwóch części zadania.

W pierwszej części przeprowadziliśmy konsultacje społeczne w celu opracowania diagnozy. W tym celu organizowaliśmy spotkania warsztatowe, dokonana została wstępna analiza struktury społecznej, potrzeb i możliwości w obszarze życia kulturalnego.


Diagnoza odkrywająca zasoby i samodzielne
inicjatywy mieszkańców Miasta i Gminy Zwoleń


W drugiej części ogłaszamy nabór na inicjatywy społeczne w obszarze kulturotwórczych działań animacyjnych. Zapraszamy serdecznie do udziału aktywnych mieszkańców naszego miasta i gminy, lokalnych liderów, grupy nieformalne, stowarzyszenia. Wspólnie będziemy realizować potrzeby kulturalne naszej lokalnej społeczności.

Harmonogram:

03 czerwca Dom Kultury w Zwoleniu ogłosi konkurs na „Inicjatywy społeczne”,

20 czerwca powołana komisja dokona wyboru najciekawszych inicjatyw,

23 czerwca podczas Imienin Pana Jana ogłoszone zostaną wybrane inicjatywy.

Zapraszamy!!!  


 

 

kulturalne inspiracje nabór wniosków

kulturalne inspiracje plakat Badanie potrzeb kulturalnych, twórz z nami inicjatywy lokalne, weź udział w badaniu i wypełnij ankietę dkzwolen.pl/ankieta

Dom Kultury w Zwoleniu został beneficjentem programu Dom Kultury + Edycja 2024 cz.1

Narodowe Centrum Kultury

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Celem naszego projektu jest szerokie zaangażowanie lokalnego środowiska w proces rozwoju kultury i podejmowanie decyzji odnośnie kierunków działalności kulturalnej na terenie Miasta i Gminy Zwoleń. Istotne jest określenie formuły funkcjonowania Domu Kultury w Zwoleniu, jako instytucji kreującej swoją działalność w oparciu o dialog ze społecznością lokalną.

W ramach tej części zadania będziemy organizować konsultacje społeczne, spotkania warsztatowe, dokonana zostanie wstępna analiza struktury społecznej, potrzeb i możliwości w obszarze życia kulturalnego na podstawie tego stworzony zostanie zbiór pomysłów pod nazwą „Kulturalne inspiracje”. Następnie ogłosimy konkurs na oddolne inicjatywy kulturalne. W ramach projektu będziemy mogli wspólnie zrealizować od 3-7 najciekawszych inicjatyw.

Zapraszamy serdecznie do udziału w tym projekcie aktywnych mieszkańców naszego miasta i gminy, lokalnych liderów, grupy nieformalne. Wspólnie będziemy realizować potrzeby kulturalne naszej lokalnej społeczności.

Zachęcamy do udziału w badaniach ankietowych i fokusowych, śledzenia Nas w social mediach, jesteśmy otwarci na rozmowy, możemy też komunikować się poprzez e-mail; dkzwolen@gmail.com

kujlturalne inspiracje ankieta
Skip to content