Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

PROTOKÓŁ Z ELIMINACJI POWIATOWYCH
66. OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO
I 38. MAŁEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO
ZORGANIZOWANYCH PRZEZ DOM KULTURY W ZWOLENIU
W DNIU 7 CZERWCA 2021 R.

Do Eliminacji Powiatowych w Zwoleniu przystąpiło ogółem 56 recytatorów

reprezentujących placówki oświatowe i kulturalne z gmin:

Zwoleń, Policzna, Tczów i Przyłęk.

W 66. Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim wystąpiły

3 osoby w kategorii młodzieży

W 38. Małym Konkursie Recytatorskim wystąpiło ogółem

Recytatorów oceniała KOMISJA ARTYSTYCZNA w składzie:
1. Adolf Krzemiński– Prezes Zarządu Towarzystwa Kultury Teatralnej
„Ziemia Radomska” w Radomiu, Prezes Stowarzyszenia Literackiego
„Łuczywo”, poeta, regionalista – przewodniczący Komisji
2. Marian Popis – Członek Prezydium Towarzystwa Kultury Teatralnej
„Ziemia Radomska” w Radomiu

53 recytatorów w trzech kategoriach.

W 38. M A Ł Y M KONKURSIE RECYTATORSKIM
W I KATEGORII WIEKOWEJ (PRZEDSZKOLA I KLASY 0)

DO REJONOWEGO KONCERTU LAUREATÓW W RADOMIU ZAKWALIFIKOWAŁY SIĘ:

Zuzanna Tonderska z Przedszkola Samorządowego w Policznie
Natalia Gałązkiewicz z Publicznego Przedszkola Nr 1 w Zwoleniu

WYRÓŻNIENIA ZDOBYLI:

Kacper Tarnowski z Przedszkola Samorządowego Policznie

Iga Kusztal z Publicznej Szkoły Podstawowej im. J. Kochanowskiego w Sycynie

W II KATEGORII WIEKOWEJ (KLASY I – IV)

DO REJONOWEGO KONCERTU LAUREATÓW W RADOMIU ZAKWALIFIKOWAŁY SIĘ:

Lena Dąbrowska- Dom Kultury w Zwoleniu
Martyna Kaca – Dom Kultury w Zwoleniu
Julia Winiarska – Dom Kultury w Zwoleniu

Gabriela Warchoł z Publicznej Szkoły Podstawowej w Rawicy

Miłosz Lenarcik – Publiczna Szkoła Podstawowa im. J. Kochanowskiego w Policznie
Roksana Giermasińska – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wł. Jagiełły w Zwoleniu

Maria Pastuszko – Dom Kultury w Zwoleniu

Aleksandra Serafin – Publiczna Szkoła Podstawowa w Przyłęku

WYRÓŻNIENIA ZDOBYLI

Magdalena Zawada – Filia Biblioteki Publicznej w Sycynie
Matylda Dąbrowska z Publicznej Szkoły Podstawowej w Policznie
Julia Solecka – Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzezinkach Starych

Helena Baranowska – Dom Kultury w Zwoleniu

Agnieszka Kowalczyk – Publiczna Szkoła Podstawowa J. Kochanowskiego w Policznie

Aniela Kulesza – Publiczna Szkoła Podstawowa J. Kochanowskiego w Policznie
Julia Przerwa – Publiczna Szkoła Podstawowa J. Kochanowskiego w Policznie
Barbara Kozieł – Publiczna Szkoła Podstawowa J. Kochanowskiego w Policznie
Nikola Molęda – Publiczna Szkoła Podstawowa J. Kochanowskiego w Policznie
Olgierd Kamionka – Publiczna Szkoła Podstawowa J. Kochanowskiego w Policznie
Ania Ogonowska – Publiczna Szkoła Podstawowa J. Kochanowskiego w Policznie

W III KATEGORII WIEKOWEJ (KLASY V – VIII)

DO REJONOWEGO KONCERTU LAUREATÓW W RADOMIU ZAKWALIFIKOWALI SIĘ:

Antonina Muniak z Domu Kultury w Zwoleniu
Bartosz Banaszek ze Szkoły Podstawowej w Tczowie
Maja Korcz z Publicznej Szkoły Podstawowej w Rawicy

WYRÓŻNIENIA ZDOBYLI:

Wiktoria Kaczmarzyk – Publiczna Szkoła im. Jana Pawła II w Tczowie
Milena Lenarcik – Publiczna Szkoła Podstawowa im. J. Kochanowskiego w Policznie

Bartosz Wrochna – Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarnolesie
Anna Kuba – Publiczna Szkoła Podstawowa w Przyłęku

W 66. OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE RECYTATORSKIM
W KATEGORII MŁODZIEŻ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
DO ELIMINACJI WOJEWÓDZKICH ZAKWALIFIKOWAŁA SIĘ:
Monika Żaczkiewicz z Domu Kultury w Zwoleniu (kategoria młodzieży)

WYRÓŻNIENIA ZDOBYLI:

Gabriela Toporek z Liceum Ogólnokształcącego w Zwoleniu (kategoria młodzieży)


Decyzja Komisji Artystycznej jest ostateczna i nie podlega zmianie.
Dom Kultury w Zwoleniu ufundował dla wszystkich wykonawców i placówek
reprezentowanych w konkursie pamiątkowe dyplomy oraz poczęstunek. Nagrody
książkowe dla nagrodzonych i wyróżnionych ufundowali główni sponsorzy –
Starostwo Powiatowe w Zwoleniu oraz Dom Kultury w Zwoleniu.Laureatka „Dużego” 66. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego zaprezentuje
się w Warszawie w dniu 12 czerwca. o godz. 11.00 w Dzielnicowym Ośrodku Kultury na Ursynowie.


Laureaci 38. Małego Konkursu Recytatorskiego zaprezentują się w Radomiu
we wrześniu br. Dom Kultury w Zwoleniu poinformuje o dacie i miejscu koncertu laureatów.


Na tym protokół zakończono

Podpisy Jury:

Adolf Krzemiński

Marian Popis

Protokół Jury (pdf)

Skip to content