Powiatowe Eliminacje Konkursów Recytatorskich

fot. T. Chowiera


PROTOKÓŁ Z ELIMINACJI POWIATOWYCH  39.  MAŁEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO ZORGANIZOWANEGO PRZEZ DOM KULTURY W ZWOLENIU

15 MARCA 2022 R.

W 39. Małym Konkursie Recytatorskim  wystąpiło ogółem  92 recytatorów, reprezentujących placówki oświatowe  i  kulturalne   z gmin: Zwoleń, Policzna, Tczów i Przyłęk.                                                                                                         

 Recytatorów oceniała KOMISJA ARTYSTYCZNA w składzie:

 1. Adolf Krzemiński – Prezes Zarządu Towarzystwa Kultury Teatralnej  „Ziemia Radomska”  w Radomiu, Prezes Stowarzyszenia Literackiego „Łuczywo”, poeta, regionalista- przewodniczący Komisji
 2. Marian Popis –V-ce Prezes Zarządu Towarzystwa Kultury Teatralnej  „Ziemia Radomska”  w Radomiu, polonista

W  39.   M A Ł Y M  KONKURSIE RECYTATORSKIM

Do Rejonowego Koncertu Laureatów w Radomiu w I kategorii wiekowej przedszkola i klasy 0  zakwalifikowali  się:

Adam Krawiec – Publiczna Szkoła Podstawowa w Paciorkowej Woli

Kacper Litwinek – Publiczna Szkoła Podstawowa w Sycynie

Wyróżnienia zdobyli:

Lena Jakubowska – Publiczna Szkoła Podstawowa w Paciorkowej Woli

Natalia Pajączkowska– Zespół Placówek Oświatowych w Policznie

Mikołaj Pikul– Publiczne Przedszkole Nr 1 w Zwoleniu

Julia Szczepanik – Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzezinkach Starych

Do Rejonowego Koncertu Laureatów w Radomiu w II  kategorii wiekowej klasy I – IV zakwalifikowali się:

Helena Baranowska – Dom Kultury w Zwoleniu

Lena Boruch – Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzezinkach Starych

Roksana Guz – Publiczna Szkoła Podstawowa w Zwoleniu

Hanna Gregorczyk – Publiczna Szkoła Podstawowa w Zwoleniu

Hubert Kaca – Publiczna  Szkoła Podstawowa w Tczowie

Wyróżnienia zdobyli:

Iga Banaszek – Publiczna  Szkoła Podstawowa w Tczowie

Maja Gołąbek – Publiczna Szkoła Podstawowa w Rawicy

Julia Grot  – Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzezinkach Starych

Maja Konopka – Publiczna Szkoła Podstawowa w Policznie

Hanna Mital – Publiczna  Szkoła Podstawowa w Tczowie

Nikola Molęda – Publiczna Szkoła Podstawowa w Policznie

Zuzanna Sowa – Publiczna  Szkoła Podstawowa w Tczowie

Lilianna Rurarz –  Dom Kultury w Zwoleniu

Aleksandra Warchoł – Publiczna Szkoła Podstawowa w Rawicy

Do Rejonowego Koncertu Laureatów w Radomiu w III kategorii wiekowej klasy V – VIII zakwalifikowali się:

Bartosz Banaszek – Publiczna Szkoła Podstawowa w Tczowie

Lena Dąbrowska – Dom Kultury w Zwoleniu

Bartosz Wrochna –  Publiczna  Szkoła Podstawowa w Czarnolesie

Bartłomiej Liberacki  – Publiczna  Szkoła Podstawowa w Baryczy

Wyróżnienia zdobyli:

Amelia Fijoł – Publiczna Szkoła Podstawowa w Zwoleniu

Barbara Kozieł – Publiczna Szkoła Podstawowa w Policznie

Julia Winiarska– Dom Kultury w Zwoleniu

Martyna Kaca – Dom Kultury w Zwoleniu

Konstancja Piotrowska – Publiczna Szkoła Podstawowa w Zwoleniu

Decyzja Komisji Artystycznej jest ostateczna i nie podlega zmianie.

Dom Kultury w Zwoleniu ufundował dla wszystkich wykonawców pamiątkowe dyplomy. Nagrody książkowe dla nagrodzonych   i wyróżnionych  ufundowali główni sponsorzy – Starostwo Powiatowe w Zwoleniu oraz Dom Kultury w Zwoleniu.

Na tym protokół zakończono.

                                                                Podpisy Jury:

Adolf Krzemiński
Marian Popis


PROTOKÓŁ

z Eliminacji Powiatowych 45 Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka” przeprowadzonych

w dniu 15 marca 2022 r. w Domu Kultury w Zwoleniu

Komisja w składzie:

 1. Adolf Krzemiński – Prezes Zarządu Towarzystwa Kultury Teatralnej  „Ziemia Radomska”  w Radomiu, Prezes Stowarzyszenia Literackiego „Łuczywo”, poeta, regionalista- przewodniczący Komisji
 2. Marian Popis –V-ce Prezes Zarządu Towarzystwa Kultury Teatralnej  „Ziemia Radomska”  w Radomiu, polonista

Komisja przesłuchała  6 uczniów  repezentujących szkoły i instytucje kultury.  

Do udziału w finale Konkursu organizowanego przez Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie  zakwalifikowali się:

 1. Piotr Piskorek –  kl. III – Dom Kultury w Zwoleniu
 2. Lena Dąbrowska– kl. V – Dom Kultury w Zwoleniu

Wyróżnienia zdobyli:

 1. Jagoda Dąbrowska  – Publiczna Szkoła Publiczna w  Przyłęku
 2. Martyna Kaca  – Dom Kultury w Zwoleniu
 3. Julia Winiarska  – Dom Kultury w Zwoleniu

Dla wszystkich uczestników organizator eliminacji powiatowych  Dom Kultury w Zwoleniu przygotował pamiątkowe dyplomy a dla laureatów i wyróżnionych  nagrody książkowe.

          Na tym protokół zakończono.

podpisy Jury:
Adolf Krzemiński
Marian Popis


PROTOKÓŁ Z ELIMINACJI POWIATOWYCH  67. OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO ZORGANIZOWANEGO PRZEZ DOM KULTURY W ZWOLENIU W DNIU 15 MARCA 2022R.

W 67. Ogólnopolskim Konkursie  Recytatorskim wystąpiło 7  osób w kategorii młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i dorosłych.                                                                                                     

Recytatorów oceniała KOMISJA ARTYSTYCZNA w składzie:

 1. Adolf Krzemiński – Prezes Zarządu Towarzystwa Kultury Teatralnej  „Ziemia Radomska”  w Radomiu, Prezes Stowarzyszenia Literackiego „Łuczywo”, poeta, regionalista- przewodniczący Komisji
 2. Marian Popis –V-ce Prezes Zarządu Towarzystwa Kultury Teatralnej  „Ziemia Radomska”  w Radomiu, polonista

W  67. OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE RECYTATORSKIM

do Eliminacji Wojewódzkich w Warszawie w kategorii – młodzież szkół ponadpodstawowych, komisja zakwalifikowała:

Weronikę Kowalską – Dom Kultury w Zwoleniu

Monikę Żaczkiewicz  – Dom Kultury w Zwoleniu

Wyróżnienia w kategorii młodzieży zdobyli :

 Martyna Kopcińska – Liceum Ogólnokształcące w Zwoleniu

Julia Marek – Liceum Ogolnokształcące w Zwoleniu

Gabriela Toporek – Dom Kultury w Zwoleniu

Kinga Tuszyńska – Zespół Szkół Rolniczo Technicznych w Zwoleniu

Wyrożnienie w kategorii dorosłych:

Irena Błażewska – Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Zwoleniu

Dom Kultury w Zwoleniu ufundował dla wszystkich wykonawców  pamiątkowe dyplomy. Nagrody książkowe dla nagrodzonych   i wyróżnionych  ufundowali główni sponsorzy – Starostwo Powiatowe w Zwoleniu oraz Dom Kultury w Zwoleniu. Jury bardzo wysoko oceniło organizację Eliminacji Powiatowych.

Laureaci   67. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego zaprezentują się w Warszawie   w dniu      22 maja 2022r. o godz. 11.00  w Dzielnicowym Ośrodku Kultury Ursynów.

Na tym protokół zakończono.

Podpisy Komisji:
Adolf Krzemiński
Marian Popis


Skip to content