Wystawa Młodzieżowej Grupy Plastycznej

26 stycznia w Galerii Fotografii i Plastyki otwarta została wystawa Młodzieżowej Grupy Plastycznej z Domu Kultury w Zwoleniu🎨

Na wystawie swoje prace zaprezentowały: Babula Nikola, Janik Alicja, Kosonowska Kalina, Kwapisiewicz Zuzanna, Olender Lena, Urbanek Olga👏👏👏

Grupa rozwija swoje umiejętności pod kierunkiem Waldemara Gołdzińskiego instruktora plastyki i fotografii DK.

Oficjalnego otwarcia wystawy dokonał Arkadiusz Sulima Burmistrz Zwolenia. W imieniu instruktora „Grupy” głos zabrała Ewa Gołdzińska , która wspólnie z Waldemarem Gołdzińskim zaaranżowała wystawę.

„W 2023 roku uczestnicy Grupy brali udział w konkursie plastycznym pod Patronatem Burmistrza Zwolenia „Klimaty wiejskie w utworach poety” – inspirowane twórczością Jana Kochanowskiego. Nagrodzone prace: Nikoli Babuli, Alicji Janik, Zuzanny Kwapisiewicz, Leny Olender były prezentowane na wystawie pokonkursowej w Domu Kultury w Zwoleniu. Grupa Plastyczna uczestniczyła także w prezentacjach dorobku artystycznego grup i zespołów działających w Domu Kultury pn. PREZART w 2023 roku. Wśród najmłodszych uczestników jest Kalina Kosonowska, której prace zasługują na duże wyróżnienie.

Młodzi artyści rozwijają na zajęciach swoje umiejętności plastyczne, wrażliwość twórczą, pogłębiają zamiłowanie artystyczne, pobudzają wyobraźnię i aktywność artystyczną.

Zajęcia mają także na celu promocję talentów poprzez prezentację prac na wystawach” tekst do folderu – Waldemar Gołdziński instr. DK

Fotorelacja: Ewa Gołdzińska

Skip to content