Spotkanie Prezydium Społecznej Rady Programowej Domu Kultury

Szóstego lutego odbyło się spotkanie Prezydium Społecznej Rady Programowej Domu Kultury w Zwoleniu.

Rada jest organem wspomagającym w programowaniu działalności merytorycznej, wychowawczej i metodycznej. Prezydium zgodnie z regulaminem tworzy 8 osób: Elżbieta Nowakowska przewodnicząca Rady, Jadwiga Siepietowska zastępca przewodniczącej Rady, Ewa Kulińska sekretarz Rady, Arkadiusz Sulima Burmistrz Zwolenia członek, Elżbieta Wargacka członek, Katarzyna Madejska członek, Jakub Długołęcki członek, Natalia Anna Wieczerzyńska dyrektor DK członek. W posiedzeniu uczestniczyły również: Jolanta Zagożdżon główna księgowa DK i Ewa Bulzacka protokólant. Spotkanie poprowadziła przewodnicząca Rady Elżbieta Nowakowska. Odczytana została informacja z podjętych wniosków, dyrektor przedstawiła projekt zmian do Regulaminu SRP, sprawozdanie z działalności DK, sprawozdanie finansowe, plan pracy na 2024r. Zatwierdzony został cennik usług oraz omówione sprawy różne dotyczące działalności i planów Domu Kultury oraz Kina Świt w Zwoleniu.

Zwoleńskie kino w tym roku obchodzi Jubileusz 95 lecia. Po raz pierwszy zaprosiło mieszkańców Zwolenia na film, który był wyświetlony 8 grudnia 1929 roku.

Na spotkaniu zabrał głos również Burmistrz Zwolenia Arkadiusz Sulima informując o planach obchodów 600 lecia Zwolenia oraz pozyskaniu tytułu dla miasta „Stolica Kulturalna Mazowsza” na 2025r.

Rada przeanalizowała również projekt wykazu zwoleńskich uroczystości i imprez na rok 2024 oraz styczeń i luty 2025r. , który utworzony został z nadesłanych e-mailem propozycji od organizatorów wydarzeń. Ustalono, że spotkanie w sprawie zatwierdzenia wykazu odbędzie się 23 lutego (piątek) o godzinie 14:00 w Domu Kultury w Zwoleniu.

Skip to content