REGULAMIN  PRZEGLĄDU KULTURY ŻYWEGO SŁOWA ONLINE

„ZWOLEŃSKI FESTIWAL SŁOWA 2021”
 O PIÓRO JANA KOCHANOWSKIEGO ORGANIZOWANY PRZEZ DOM KULTURY W ZWOLENIU

                ZWOLEŃSKI FESTIWAL SŁOWA jest szansą do prezentacji umiejętności recytacji dzieci i młodzieży, a także okazją do spotkania z profesjonalnym jury. Dzieci w wieku szkolnym, młodzież i dorosłych zapraszamy do brania udziału w konkursie podzielonym na następujące kategorie wiekowe: oddziały przedszkolne, klasy I – III szkół podstawowych, klasy IV – VI szkół podstawowych, klasy VII – VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych i dorosłych.

 

§ 1

Postępowanie ogólne

Cele:

1. Prezentacja twórczości artystycznej dzieci w wieku szkolnym, młodzieży i dorosłych.
2. Wzmocnienie potencjału, pobudzenie inwencji twórczej oraz rozwijanie uzdolnień artystycznych.
3. Budowanie świadomości odnoszącej się do polskiej twórczości literackiej.
4. Rozwój kultury żywego słowa w regionie.

Organizatorem Przeglądu Kultury Żywego Słowa „Zwoleński Festiwal Słowa” jest Dom Kultury w Zwoleniu pod patronatem Burmistrza Zwolenia Arkadiusza Sulimy

Informacje dotyczące Przeglądu Kultury Żywego Słowa „Zwoleński Festiwal Słowa” znajdują się na stronie internetowej Organizatora: www.dkzwolen.pl

§ 2

Założenia Konkursu

1. Konkurs ma charakter przeglądu recytatorskiego w klasycznym rozumieniu tej formuły.

a. Do prezentacji należy zgłaszać jeden wiersz lub fragment prozy (uczniowie szkół ponadpodstawowych i dorośli zgłaszają dwa utwory do prezentacji w tym jeden poetów związanych z regionem zwoleńskim lub z epoki twórczości Jana Kochanowskiego).

b. Jury ocenia recytatorów w kategoriach uczniów oddziałów przedszkolnych, klas I-III, IV-VI, VII-VIII, szkól ponadpodstawowych i dorosłych.

c. Uczestnicy wysyłają nagranie prezentacji na maila: dkzwolen@gmail.com

d. Całkowity czas prezentacji nie może przekraczać odpowiednio 5 (szkoły podstawowe) i 10 (liceum i dorośli) minut.

e. Zgłoszenia przyjmowane są od 21.03.2021 r. do 16 maja 2021 r.

f. Prezentacje oceniane będą przez jury 21 maja 2021 r.

g. Wyniki zostaną ogłoszone 24 maja 2021 r.

h. Osoba do kontaktu: Bartosz Pietrzyk, tel. 516 858 977, bartosz.pietrzyk@gmail.com

2. Konkurs prowadzony jest w formie online. Dotyczy to zgłoszeń, konsultacji i ogłoszenia wyników.

 

§ 3

Organizacja Przeglądu

1. Rozstrzygniecie przeglądu odbędzie się 24 maja 2021 r. i zostanie udostępnione za pomocą mediów społecznościowych (nagranie z odczytania protokołu).

2. Protokół przeglądu zostanie udostępniony na stronie Dom Kultury w Zwoleniu i w mediach społecznościowych tego samego dnia.

3. Zwycięzcy zostaną poinformowani za pośrednictwem skrzynek e-mail podanych przy zgłoszeniu.

4. Zgłoszenia muszą być podpisane i zeskanowane (może zostać wykonane zdjęcie zgłoszenia z widocznym podpisem). Zgłoszenia bez podpisu nie będą przyjmowane.

5. W przeglądzie  przewidziane są nagrody rzeczowe, dyplomy i nagrody specjalne – w formie konsultacji indywidualnych z jurorami, których celem jest przygotowanie do kolejnych konkursów i rozwój kultury żywego słowa.

6. Nagrody i dyplomy mogą być odebrane przez opiekuna uczestnika po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub   e-mail z placówką (Dom Kultury w Zwoleniu).
Przesłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu, zapoznaniem się z klauzulą informacyjną oraz wyrażeniem zgody na publikację zdjęć i materiałów video na stronie Organizatora.

Do pobrania: REGULAMIN I KARTA ZGŁOSZENIA

Poprzednie Edycje