Rozstrzygnięcie Zwoleńskiego Festiwalu Słowa online

Protokół

Zwoleńskiego Festiwalu Słowa – Online

Zwoleń 16-24.05.2021 r.

W dniach 16-24.05.2021 r. odbył się w wersji zdalnej drugi Zwoleński Festiwal Słowa o Pióro Jana Kochanowskiego pod patronatem Burmistrza Zwolenia Arkadiusza Sulimy, zorganizowany przez Dom Kultury w Zwoleniu. Partnerami festiwalu byli: Starostwo Powiatowe w Zwoleniu, Muzeum Regionalne w Zwoleniu, Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie.

Jury w składzie: Małgorzata Majerska – aktorka Teatru Variete, absolwentka Akademii Teatralnej w Warszawie, Maria Kowalik – aktorka teatralna i filmowa, absolwentka Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie, Małgorzata Wróbel – pedagog i polonistka, krzewicielka kultury i literatury. Oceniło 46 prezentacji konkursowych w trzech kategoriach wiekowych: kategoria klas 0-3, kategoria klas 4-8, kategoria klas ponadpodstawowych i dorosłych.

Jurorzy przy ocenie uczestników konkursu kierowało się następującymi kryteriami: dykcja i emisja głosu, dobór tekstu do predyspozycji i wieku, interpretacja tekstu i kultura słowa, ogólny wyraz artystyczny.

Po burzliwych naradach jury postanowiło przyznać następujące nagrody

Kategoria klas 0-3

I miejsce Franciszek Szymczuk – Warszawa

II miejsce Hanna Siepietowska – Zwoleń

III miejsce Liliana Kazek – Kęty

Wyróżnienie: Maja Kalbarczyk – Tczów

Kategoria klas 4-8

I miejsce Kacper Mućko – Warszawa

II miejsce Julia Winiarska – Gózd

III miejsce Lena Dąbrowska – Przyłęk

Wyróżnienie Martyna Kaca – Bartodzieje

Kategoria LO i Dorośli

I miejsce Julia Pęksyk – Zwoleń

II miejsce Monika Żaczkiewicz – Przyłęk

III miejsce Jerzy Bąk – Radom

Zapraszamy do konsultacji wyników z koordynatorem konkursu – Bartoszem Pietrzykiem.

Adres e-mail: bartosz.pietrzyk@gmail.com.

Składamy gorące podziękowania uczniom i instruktorom za wkład włożony w przygotowanie do konkursu. Cieszy nas wysoki i wyrównany poziom (zwłaszcza w kategorii klas 4-8) oraz rosnąca z roku na rok liczba uczestników. Zachęcamy serdecznie do kontynuowania przygody ze słowem mówionym. Zapraszamy do śledzenia strony i mediów społecznościowych Domu Kultury!

Uwagi od instruktorów: prosimy pamiętać o doborze tekstów do kategorii wiekowej uczestników, jeżeli uczestnik uparcie chce mówić utwory, których nie rozumie – zwracamy się z prośbą, o pracę nad sensami, analizą tekstu i logiką wypowiedzi.

Pracujmy z naszymi podopiecznymi nad prezentacją ich punktu widzenia,  „prawdy” scenicznej. Prawda, prawda i jeszcze raz prawda! Warunkiem dobrze powiedzianego tekstu jest prywatny stosunek osoby mówiącej do niego. Szukajcie, próbujcie i bawcie się dobrze! Pamiętajcie, że scena jest po to, aby mówić o tym co nam siedzi w głowie i gra w duszy!

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy. Laureaci zaś otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane  przez: Burmistrza Zwolenia, Starostwo Powiatowe w Zwoleniu, Muzeum Regionalne w Zwoleniu, Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie. Statuetki i dyplomy ufundował Dom Kultury w Zwoleniu. Serdecznie dziękujemy sponsorom nagród za pomoc w rozwijaniu naszej inicjatywy.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

JURY FESTIWALU:

  1. Małgorzata Majerska
  2. Maria Kowalik
  3. Małgorzata Wróbel
Skip to content