Aerobik

Grupa aerobiku powstała w 1989 roku z inicjatywy zainteresowanych tym rodzajem gimnastyki i tańca kobiet. Od zawiązania się grupy do 2002 roku zajęcia prowadziła wykwalifikowana instruktorka aerobiku Natalia Anna Wieczerzyńska. Od 2002 roku do chwili obecnej instruktorem jest Urszula Bronisz –nauczycielka muzyki. Największa aktywność tej grupy przypadła na rok 2005, w którym zajęcia odbywały się codziennie a prowadziły je Urszula Bronisz i Magdalena Urbaś. Na przestrzeni lat grupy te są bardzo liczne a z zajęć korzysta przede wszystkim młodzież i dorośli. Obecnie zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu.

zajęcia z aerobiku wtorek czwartek godzina 16-17 sala tańca DK

Skip to content