Rodzinne Tradycje Świąt Wielkanocnych – wyniki

P R O T O K Ó Ł
z dnia 7 kwietnia 2021 r.
z posiedzenia komisji oceniającej prace uczestników konkursu
”Rodzinne Tradycje Świąt Wielkanocnych”


Komisja w składzie :

 1. Joanna Tęcza – instruktor folkloru
 2. Michał Tęcza – instruktor muzyki DK
 3. Waldemar Gołdziński – instruktor plastyki
 4. Tomasz Chowiera – instruktor DK


Po obejrzeniu przedłożonych prac i wysłuchaniu nadesłanych utworów muzycznych,
przyznano następujące nagrody:

Nagrody Rodzinne – I miejsce ex aequo:

 • Oliwia Szczepanek z Babcią – za tradycyjne pisanki
 • Julia i Jaś Sowińscy z Mamą – za tradycyjną palmę, pisanki, ręcznie wykonane ozdoby
 • Lena Gregorczyk z Babcią – za tradycyjną palmę
 • Alicja Tęcza z Babcią – za tradycyjną palmę
 • Marta Stępień z Mamą- za tradycyjną palmę i tradycyjne pisanki


Nagrody indywidualne:

 • Helenka Baranowska – za tradycyjną palmę – I miejsce
 • Franciszek Szymański – za tradycyjną palmę – I miejsce
 • Lena Kamionka – za tradycyjną palmę – II miejsce
 • Julia Drąg – ozdoby wielkanocne – wyróżnienie
 • Barbara Drąg – ozdoby wielkanocne – wyróżnienie
 • Mazur Zuzanna – ozdoby wielkanocne – wyróżnienie
 • Jan Parzych – ozdoby wielkanocne – wyróżnienie


W kategorii muzycznej przyznano I miejsce ex aequo dla:

 • Marysi Pastuszko z utworem „Już się nie lękaj”
 • Jasia Szymańskiego z utworem „Pan jest wśród nas”


Ponadto Komisja przyznała nagrody specjalne dla:

 • Mai Nędzi – za wykonanie palmy, pisanek, przedstawienie 2 wierszy
 • Dziecięcej Grupy Folklorystyczno-Rytmicznej – za wykonanie tradycyjnej dużej palmy


Wszyscy uczestnicy otrzymują nagrody i pamiątkowe dyplomy.
Zgodnie z regulaminem nagrodzone prace stają się własnością organizatora.
Na tym protokół zakończono .


Podpisy Komisji :
Joanna Tęcza
Michał Tęcza
Waldemar Gołdziński
Tomasz Chowiera

Maria Pastuszko - "Już się nie lękaj"
Jan Szymański "Pan jest wśród nas"
Skip to content