Piknik promocyjny

24 lipca na w ogrodach Domu Kultury odbył się piknik promujący projekt “Cyfrowe GOKi w podregionie radomskim”. Dzieci i młodzież uczestniczyli w grach, zabawach i konkursach pod okiem animatorów.
Dodatkowo już w pod koniec sierpnia w Domu Kultury w Zwoleniu rozpocznie się intensywny cykl szkolenia dla dzieci i młodzieży z Gminy Zwoleń, będący częścią projektu Cyfrowe GOKi prowadzonego w ramach Europejskiego Funduszu Regionalnego w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa. Celem spotkań jest podnoszenie kompetencji cyfrowych oraz bezpieczeństwa w sieci internetowej.
Zajęcia poprowadzą instruktorzy Domu Kultury w Zwoleniu, którzy odbyli w tym zakresie specjalne szkolenia.
Uczestnicy będą mieli możliwość nauczenia się m.in. legalnego wykorzystania banków zdjęć, muzyki i filmów, korzystania z e- usług, ochrony komputera przed złośliwym oprogramowaniem, tworzenia wizytówek, czy prowadzenia wideo-rozmów i uruchamiania transmisji na własnym kanale.
Zapisy wkrótce!
Z przyjemnością informujemy również, że Fundacja VCC przekazała bezpłatnie dla Domu Kultury w Zwoleniu sprzęt komputerowy – 6 laptopów z oprogramowaniem (Windows 10 Home, Adobe Photoshop CC, Serif Affinity Photo+Designer, Office 365) w ramach realizacji projektu „Cyfrowe GOKi w podregionie radomskim” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Skip to content