Mazowsze To My i Przyjaciele

Dom Kultury w Zwoleniu był organizatorem wydarzenia kulturalnego pn. „Mazowsze to My i Przyjaciele: taniec, muzyka, śpiew, degustacja potraw regionalnych pod Patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego i Burmistrza Zwolenia, które na ziemi zwoleńskiej odbyło się po raz pierwszy w dniu 19 sierpnia. Oficjalnego otwarcia dokonał Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Rafał Rajkowski i Burmistrz Zwolenia Arkadiusz Sulima.

Podczas wydarzenia odbyły się cztery konkursy: najbardziej zaczepna kapela, taneczny oberkowy, przyśpiewka weselna i najlepsze pierogi na Mazowszu. Konkursy oceniała trzyosobowa komisja: Adolf Krzemiński – folklorysta, Edyta Sulima – Sekretarz Powiatu Zwoleńskiego, Adam Kuszewski – przedstawiciel Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Radomiu. W konkursach wzięło udział : 10 kapel ludowych, 10 par tanecznych, 10 śpiewaków ludowych i 10 Kół Gospodyń Wiejskich prezentujących również stoiska z potrawami regionalnymi. Komisja przyznała w każdym konkursie nagrodę główną i nagrody za udział. Laureatem pierwszej nagrody w konkursie na „Najbardziej Zaczepną Kapelę” została Kapela Stanisława Wlazło z Wieniawy. Laureatką pierwszej nagrody w konkursie na przyśpiewkę weselną została Beata Kobierska z Mirowa Starego. Laureatami pierwszej nagrody w konkursie oberkowym w parach zostali Bogusława Grzywa, Jan Manowiecki z Gałek, Laureatem pierwszej nagrody w konkursie na najlepsze pierogi zostało Koło Gospodyń Wiejskich PIĄTKOWY STOK z Pałek gmina Zwoleń

Uczestnicy zaprezentowali unikatowy repertuar muzyczny, własną inwencję twórczą, niepowtarzalną technikę śpiewu i unikatowe pierogi z przepisów przyporządkowanych danemu regionowi.

Wydarzenie to po raz pierwszy odbyło się w naszym regionie, dało możliwość uczestnictwa osobom mającym w swoich zasobach twórczość ludową, instrumenty ludowe i przepisy na pierogi regionalne, które mogą zaprezentować wielopokoleniowym odbiorcom. Tym samym przekazując tradycje oraz zapewniając dobrą zabawę dla sympatyków i odbiorców.

Dla uczestników wydarzenia oraz gości, Koła Gospodyń Wiejskich na swoich stoiskach przygotowały poczęstunek, na który zostały wykorzystane przepisy potraw tradycyjnych przyporządkowane regionom, dziedziczone z pokolenia na pokolenie coraz rzadziej funkcjonujące współcześnie.

Wydarzenie miało na celu promocję Województwa Mazowieckiego, pobudzanie życia kulturalnego mieszkańców Zwolenia oraz województwa mazowieckiego, zachęcenie do poznawania oraz podtrzymywania kultury, tradycji Mazowsza, zainteresowanie tradycją ludową, przekazanie współczesnemu pokoleniu tradycji, stworzenie okazji do spotkań twórców oraz sympatyków z mazowsza i innych regionów Polski, oceny ich dorobku i umiejętności. Stworzenie atmosfery do dobrej zabawy.

Wydarzenie było realizowane w następujących etapach:

– przesłuchania i ocena kapel ludowych

– przesłuchania i ocena przyśpiewek weselnych

– ocena prezentacji tanecznych oberkowych w parach

– degustacja i ocena najlepszych pierogów z Mazowsza

Nagrody laureatom wręczył Arkadiusz Sulima Burmistrz Zwolenia

W drugiej części etapu odbyła się zabawa taneczna POTAŃC NA DECHACH przy muzyce Kapeli Stąporkowskiej. Na potańcu bawili się pasjonaci tańców ludowych z województwa mazowieckiego i całej Polski.

W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele mediów, które zamieściły relacje na kanałach YouTube i w mediach społecznościowych.

Partnerem wydarzenia był Samorząd Województwa Mazowieckiego

Partnerem medialnym: Obiektywnie.info.pl i Zti dkzwolen.pl/zti

Koordynatorami wydarzenia byli: Iwona Nędzi, Adam Kuszewski i Natalia Anna Wieczerzyńska


Fotorelacja: Kacper Majewski stażysta DK
Skip to content