I Konkurs Tradycyjnego Tańca Ludowego Zwoleń 2022

Organizator:
Towarzystwo Miłośników Miasta Zwolenia

Gospodarz:
Dom Kultury w Zwoleniu

Partner:
Samorząd Województwa Mazowieckiego

Patronat honorowy:
Marszałek Województwa Mazowieckiego
Starosta Zwoleński
Burmistrz Zwolenia

Współpraca:
KGW Babski Kocioł z Mieczysławowa
KGW Piątkowy Stok z Pałek

Patronat medialny:
Obiektywnie.info.pl


Protokół
z posiedzenia komisji

I KONKURS TRADYCYJNEGO TAŃCA LUDOWEGO – ZWOLEŃ 2022
z dnia 23 października 2022 r.

Jury w składzie:

 1. Adolf Krzemiński – regionalista, folklorysta, poeta, przewodniczący jury
 2. Marian Popis – polonista, prezes Stowarzyszenia RENESANS w Radomiu

Komisja oceniła 6 prezentacji tanecznych z subregionu radomskiego i przyznała nagrody:

Laureatami pierwszej nagrody zostały dwie pary:

 1. Barbara Kietlińska z Gałek Rusinowskich
  Stanisław Piejak z Sadów
 2. Bogusława Grzywa z Gałek Rusinowskich
  Jan Manowiecki z Dużych Przystałowic

Drugą nagrodę otrzymała para

 1. Joanna Tęcza ze Zwolenia
  Zdzisław Kwapiński z Radomia

Trzecie nagrody otrzymały trzy pary:

 1. Krystyna Gaca z Przystałowic Małych
  Marian Siwiec z Przystałowic Małych
 2. Katarzyna Stawarz z Sycyny Południowej
  Piotr Stawarz z Sycyny Południowej
 3. Wanda Ziemka z Czarnolasu Kolonii
  Witold Ziemka z Czarnolasu Kolonii

Nagrody ufundowane zostały przez: Samorząd Województwa Mazowieckiego, Starostę Zwoleńskiego, Burmistrza Zwolenia, Towarzystwao Miłośników Miasta Zwolenia im. Jana Kochanowskiego, Dom Kultury w Zwoleniu.

Wszyscy wykonawcy otrzymali dyplomy przygotowane przez gospodarza – Dom Kultury w Zwoleniu. Jury podkreśliło wysoki poziom wykonawców oraz realizacji wydarzenia. Gorące podziękowania zostały skierowane do wszystkich osób zaangażowanych w realizację i przebieg konkursu oraz do fundatorów nagród

na tym protokół zakończono.

Jury:
Adolf Krzemiński
Marian Popis


Fotorelacja: M. Gregorczyk
Skip to content