X Teatrałki

Plakat Teatrałki

 

X ZWOLEŃSKIE TEATRAŁKI

10 maja 2022 – wtorek
godz. 9.00 Kino Świt

Kolejność prezentacji

 

KATEGORIA I – Przedszkola i kl. 0 – I

1. KOTKI PSOTKI

Publiczne Przedszkole Nr 1 w Zwoleniu

„Cztery Pory Roku” Edyta Chołuj 15 min 9:10
2. MAŁY TEATR WYOBRAŹNI

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Kochanowskiego w Sycynie

„Karmelek” Martyna Pietrzyk 10 min 9:30
3. PSZCZÓŁKI

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. płk. Jana T. Sońty
w Kowalkowie

„Awanturka z leśnego podwórka” Alina Kacperczyk 20 min 9:50

KATEGORIA II – Klasy II-IV

1. BIM – BOM

Lipskie Centrum Kultury

„Dwa Królestwa” Kamila Łepecka 25 minut 10:30
2. 6SING

Kozienicki Dom Kultury
im. Bogusława Klimczuka

„Nowa przyjaźń” Marcin Masztalerz 25 min 11:10
3. TEATR MAŁY

Dom Kultury w Zwoleniu

„Opowiadał dzięcioł sowie” Bartosz Pietrzyk 15 min 11:45

KATEGORIA III  KL.V-VIII

1. TEATR LALEK „MUCHOMOR”

Puławski Ośrodek Kultury
„Dom Chemika”

„Kapelusz Pani Wrony” Grażyna Idzik – Dominiak 25 min 12:20
2. ŚWIETLIKI

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. płk. Jana T. Sońty
w Kowalkowie

„Nic ,dzika mrówka,

Adam i Ewa”

Anna Górska 25 min 12:50
3. TEATR PO SCHODACH

Dom Kultury w Zwoleniu

„Pani Lampa” Bartosz Pietrzyk 25 min. 13:20

 

 


X Przegląd zespołów teatralnych „Teatrałki” odbywa się w formie konkursowej w trzech kategoriach wiekowych:

a) I kat. – przedszkola i klasy 0-I
b) II kat. – klasy II –IV
c) III kat. – klasy V-VIII

Przegląd teatralny adresowany jest do zespołów teatralnych działających w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz instytucjach kultury.
Cele przeglądu :
– upowszechnianie amatorskiej twórczości teatralnej w języku polskim
– inspirowanie dzieci i młodzieży do poszukiwania nowych form spędzenia
wolnego czasu
– wymiana pomysłów inscenizacyjnych
– edukacja teatralna

Forma prezentacji : teatr żywego planu, pantomima , teatry lalkowe. Jury przyzna nagrodę dla reżysera za pomysł (formę) i uniwersalność spektaklu.

Podstawą zgłoszenia grupy do przeglądu jest wypełnienie i przesłanie lub dostarczenie wypełnionej karty do dnia 29 kwietnia 2022r.
na adres: Dom Kultury w Zwoleniu, Aleja Jana Pawła II 6, 26-700 Zwoleń
tel . 48 676 27- 85, e-mail: dkzwolen@gmail.com

Przegląd odbędzie się 10 maja 2022 r.

w Domu Kultury lub kinie Świt.

Czas trwania spektaklu do 25min. , przygotowanie scenografii do 10 min.
Jury może przyznać nagrodę Grand Prix i statuetki w każdej kategorii wiekowej oraz indywidualne nagrody dla wyróżniających się aktorów.
Werdykt jury jest niepodważalny.
Wszystkie zespoły otrzymają pamiątkowe dyplomy.

Karta zgłoszeń do pobrania tutaj

W sprawach organizacyjnych należy kontaktować się z instruktorem pod numerem telefonu 662218819.
Koszty przejazdu i ubezpieczenia pokrywają uczestnicy lub placówki delegujące.
Warunkiem udziału w konkursie jest podpisanie przez każdego z uczestników klauzuli zgody na rozpowszechnianie wizerunku .

Skip to content