Rodzinne Tradycje Wielkanocne

Rodzinne Tradycje Świąt Wielkanocnych

 1. Organizatorem konkursu jest Dom Kultury w Zwoleniu.
 2. Polska Rodzinna Tradycja Świąt Wielkanocnych jako dobro narodowe
 3. Polskie Tradycje jako dobro narodowe

Konkurs odbędzie się w kategoriach:

Kategoria I – Utwory muzyczne i pieśni z okresu Wielkiego Postu i Wielkanocy – instrumentalnie lub wokalnie

Kategoria II – Tradycyjna palma, pisanka, kraszanka

Kategoria III – Przysłowia, ballady, gawędy dotyczące Tradycji i zwyczajów Świąt Wielkanocnych

 • Palmy, pisanki i kraszanki wykonane własnoręcznie z naturalnych materiałów należy dostarczyć osobiście lub pocztą do Domu Kultury w Zwoleniu, adres:   

Dom Kultury, Al. Jana Pawła II 6,  26-700 Zwoleń

– praca powinna zawierać przypiętą kartkę: imię i nazwisko autora, wiek, adres oraz tel.

 • Nagranie prezentacji muzycznej należy przesłać (maksymalna długość filmu do 5 minut) wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia oraz podpisaną klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych (w załączeniu) na adres dkzwolen@gmail.com
 • Do prac należy dołączyć skan podpisanego oświadczenia,  oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych
 • Organizator zastrzega sobie możliwość opublikowania wybranych prac na stronie internetowej Domu Kultury w Zwoleniu.
 • Prace oceniane będą przez jury konkursu.
 • Prace przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane.
 • Termin nadsyłania prac 13 kwietnia 2022 r. roku na adres jak wyżej
 • Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników konkursu nastąpi najpóźniej do 27 kwietnia 2021 r. na stronie internetowej Domu Kultury w Zwoleniu.
 • Wszelkich informacji udziela koordynator konkursu Joanna i Michał Tęcza w poniedziałki i środy w godz. 15-20, e-mail: dkzwolen@gmail.com

Doręczenie pracy (osobiście lub pocztą) jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.                                                                                                                              Organizator


regulamin i karta zgłoszenia

 • 2022-04-14
 • 00:00
Skip to content