Konkurs plastyczny „Klimaty wiejskie w utworach poety”

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

INSPIROWANEGO TWÓRCZOŚCIĄ JANA KOCHANOWSKIEGO

„Klimaty wiejskie w utworach poety”

pod patronatem Burmistrza Zwolenia

 1. ORGANIZATOR:

Dom Kultury w Zwoleniu

 1. Aleja Jana Pawła II 6

26 – 700 Zwoleń

 1. FUNDATOR NAGRÓD:
 • Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 1. CELE KONKURSU:
 • pobudzanie wrażliwości i aktywności twórczej,
 • promowanie talentów,
 • popularyzacja działań artystycznych z zakresu wykorzystywania różnych

technik malarskich.

 • wzbudzanie zainteresowań twórczością Jana Kochanowskiego, szczególnie

skierowaną na tematykę wiejską w utworach poety,

 • pogłębianie świadomości ekologicznej – siła natury,
 • upowszechnianie wiedzy na temat życia i pracy na wsi,
 • promowanie darów natury i zdrowej żywności z polskiej wsi,
 1. UCZESTNICY:
 • konkurs adresowany jest do uczniów klas 4 – 8 szkół podstawowych
 • do udziału należy zgłaszać po 3 prace z każdej klasy (klas 4-8)
 • uczestnik konkursu wykonuje jedną pracę plastyczną inspirowaną

konkretnym utworem Jana Kochanowskiego

 • przyjmowane będą prace indywidualne
 • prace konkursowe powinny być wykonane tradycyjną techniką plastyczną,

/bez grafiki komputerowej/, na kartonie: format A3 lub B2

w  wybranych technikach: rysunek, pastel, akwarela, tempera, akryl, techniki

mieszane. / Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych /.

 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA PRAC:
 • nadsyłanie lub dostarczanie prac w terminie do 12 czerwca 2023 roku na

adres: Dom Kultury, 26 – 700 Zwoleń, ul. Aleja Jana Pawła II 6, z dopiskiem

„Konkurs plastyczny”, w płaskim opakowaniu wykluczającym zniszczenie, gdyż

organizator nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia w czasie transportu,

 • do każdej pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia/przykleić na odwrocie pracy,

karta zgłoszenia załączona jest do niniejszego regulaminu,

 • rozstrzygnięcia konkursu dokona jury powołane przez organizatorów,
 1. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU I WRĘCZENIE NAGRÓD:
 • uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród laureatom

odbędzie się w dniu 24 czerwca 2023 roku, w czasie imprezy „Imieniny Pana

Jana”, wtedy też nagrodzone i wyróżnione prace będą eksponowane na

wystawie pokonkursowej,

 • odbiór nagród tylko osobisty w dniu wręczenia /nie wysyłamy nagród,
 • prace nagrodzone w konkursie zostają własnością organizatora,
 • zgłoszenie pracy do udziału w konkursie jest jednoznaczne z oświadczeniem,

że jest to praca własna uczestnika konkursu.

Koordynatorem Konkursu jest Waldemar Gołdziński, tel. kontakt: 602 157 124

REGULAMIN I KARTA ZGŁOSZENIA

Skip to content