FOTO-LATO 2023

Dom Kultury w Zwoleniu zaprasza do udziału

w XX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego FOTO-LATO 2023

  • Zadaniem Uczestników Konkursu jest przesłanie maksymalnie 4 fotografii kolorowych lub czarno- białych , w formie zdjęć pojedynczych lub zestawów.
  • Format zdjęć: minimalny 20 x 30 cm, maksymalny 30 x 45 cm.
  • Każdy autor zgłoszonych do konkursu zdjęć oświadcza, że wykonał je samodzielnie.
  • Zdjęcia będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: do 18 lat (nagrody rzeczowe), dorośli powyżej 18 lat – nagrody pieniężne. Werdykt jury jest niepodważalny.
  • Prace należy składać lub przesyłać w kopertach z napisem „Foto-Lato 2021” na adres: Dom Kultury Aleja Jana Pawła II 6, 26-700 Zwoleń, tel. 48 676-27-85. e –mail: dkzwolen@gmail.com
  •  Do koperty należy załączyć kartkę z danymi autora: imię i nazwisko, adres, telefon, wiek, tytuł pracy.
  •  Warunkiem udziału w konkursie jest podpisanie klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania w załączniku).
  • Termin składania prac upływa: 29 września 2023 r.

Prace nagrodzone i zakwalifikowane do wystawy przechodzą na własność organizatora.
Pozostałe zdjęcia mogą być zwrócone na życzenie autorów.
Wręczenie nagród odbędzie się w dniu otwarcia pokonkursowej wystawy w Galerii Przestrzeni Twórczej Domu Kultury.
Autorzy prac nagrodzonych i zakwalifikowanych do wystawy zostaną zaproszeni na wernisaż .


do pobrania: Regulamin i klauzula RODO 

Skip to content