FOTO-LATO 2021

Dom Kultury w Zwoleniu
zaprasza do udziału

w XIX edycji

Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego

FOTO-LATO 2021

 • Zadaniem Uczestników Konkursu jest przesłanie maksymalnie 4 fotografii
  kolorowych lub czarno- białych , w formie zdjęć pojedynczych lub zestawów.
 • Format zdjęć: minimalny 20 x 30 cm, maksymalny 30 x 45 cm.
 • Każdy autor zgłoszonych do konkursu zdjęć oświadcza, że wykonał je samodzielnie.
 • Zdjęcia będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
  do 18 lat (nagrody rzeczowe),
  dorośli powyżej 18 lat – nagrody pieniężne.
  Werdykt jury jest niepodważalny.
 • Prace należy składać lub przesyłać w kopertach z napisem
  „Foto-Lato 2021” na adres: Dom Kultury Aleja Jana Pawła II 6, 26-700 Zwoleń,
  tel. 48 676-27-85. e –mail: dkzwolen@gmail.com
 •  Do koperty należy załączyć kartkę z danymi autora: imię i nazwisko, adres, telefon,
  wiek, tytuł pracy.
 •  Warunkiem udziału w konkursie jest podpisanie klauzuli zgody na przetwarzanie
  danych osobowych (do pobrania w załączniku).
 • Termin składania prac upływa: 24 września 2021r.

Prace nagrodzone i zakwalifikowane do wystawy przechodzą

na własność organizatora.

Pozostałe zdjęcia mogą być zwrócone na życzenie autorów.
Wręczenie nagród odbędzie się w dniu otwarcia pokonkursowej wystawy

w Galerii Przestrzeni Twórczej Domu Kultury.
Autorzy prac nagrodzonych i zakwalifikowanych
do wystawy zostaną zaproszeni na wernisaż .

do pobrania: Regulamin i klauzula RODO 

Skip to content