Ferie z Domem Kultury

FERIE ZIMOWE Z DOMEM KULTURY W ZWOLENIU 2022
LP. NAZWA PROWADZONYCH ZAJĘĆ DATA GODZINA INSTRUKTOR/OPIEKUN MIEJSCE UWAGI
1. Zimowe warsztaty taneczne
dla dzieci w wieku 6-9 lat
31.01.2022
07.02.2022
(poniedziałek)
13:00 -14:00 Aneta Adamiec sala tańca Zajęcia otwarte bezpłatne
2. Zimowe warsztaty taneczne
dla dzieci w wieku 10-16 lat
03.02.2022
10.02.2022
(czwartek)
13:00 – 14:30 Aneta Adamiec sala tańca Zajęcia otwarte bezpłatne
3. Zimowe opowieści teatralne
Grupa I – kl. I-III
01.02.2022
08.02.2022
(wtorek)

14:00 – 14:45
Bartosz Pietrzyk sala widowiskowa Zajęcia otwarte bezpłatne
4. Zimowe opowieści teatralne

Grupa II – kl. IV – VIII

01.02.2022
08.02.2022
(wtorek)
14:45 – 15:30 Bartosz Pietrzyk sala widowiskowa Zajęcia otwarte bezpłatne
5. Zajęcia plastyczne
dla dzieci 6-9 lat
31.01.2022
(poniedziałek)
10:00 – 12:00 Waldemar Gołdziński Galeria Fotografii
i Plastyki DK
Zajęcia otwarte bezpłatne
6. Plener Fotograficzny
dla wszystkich chętnych
11.02.2022
(piątek)
10:00 – 12:00 Waldemar Gołdziński plener bezpłatny
7. Interpretacje muzyczne, melodie
z naszego regionu
31.01.2022
07.02.2022
(poniedziałek)
02.02.2022
09.02.2022
(środa)
14:00 – 16:00

 


16:00 – 18:00

Michał Tęcza sala widowiskowa Zajęcia otwarte bezpłatne
8. Tańce, zabawy ludowe związane
z naszym regionem
dla wszystkich chętnych dzieci
31.01.2022
07.02.2022
(poniedziałek)
02.02.2022
09.02.2022
(środa)
13:00 – 16:00

 


14:00 – 17:00

Joanna Tęcza sala widowiskowa Zajęcia otwarte bezpłatne
9. Klub Gier Bez Prądu 04.02.2022
(piątek)
07.02.2022
(poniedziałek)
12:00 – 13:00

11:30 – 13:00

Iwona Nędzi Kino Świt Zajęcia otwarte bezpłatne
10. Ozdoby karnawałowe
Warsztaty dla dzieci od 6-12 lat
04.02.2022
(piątek)
13:00 – 14:30 Iwona Nędzi Kino Świt Warsztaty otwarte bezpłatne
11. Spacer +dokarmianie ptaków
Warsztaty dla dzieci od 6-12 lat
05.02.2022
(sobota)
12:30 – 14:00 Iwona Nędzi Kino Świt Warsztaty otwarte bezpłatne
12. Krajobraz zimowy

Warsztaty dla dzieci od 6-12 lat

07.02.2022
(poniedziałek)
15:00 – 16:30 Iwona Nędzi Kino Świt Warsztaty otwarte bezpłatne
13. Ozdoby i kartki walentynkowe
Warsztaty dla dzieci od 6-12 lat
11.02.2022
(piątek)
12:00 – 13:30 Iwona Nędzi Kino Świt Warsztaty otwarte bezpłatne
14. Kino bezpłatnych bajek 03.02.2022
(czwartek)
11:00 Tomasz Chowiera
Jakub Długołęcki
Iwona Nędzi
Kino Świt bezpłatne
15. Kino premierowe: Matrix, Sing 2 Informacje zamieszczone na stronie switzwolen.pl   Tomasz Chowiera
Jakub Długołęcki
Iwona Nędzi
Kino Świt płatne
16. ILUZJONISTA – dla dzieci od 6 lat 04.02.2022
(PIĄTEK)
11:00 Kino Świt bezpłatne
17. PLANETARIUM 08.02.2022
(wtorek)
10:00 – 19:00 sala tańca PŁATNE – 12 ZŁ/OS.
18. Wyjazd na warsztaty szkoleniowo – wypoczynkowe MODMZ do Solca nad Wisłą Od 07.02.2022
do 12.02.2022
Wyjazd o g. 9:00 Piotr Bąbolewski
Tomasz Chwaliński
Tomasz Chowiera
Angelika Toporek
Grupa zamknięta
19. Wycieczka do Warszawy
Bajkowy Ogród Światła Piotruś Pan
Teatr Guliwer – spektakl
Centrum Nauki Kopernik
01.02.2022
(wtorek)
Wyjazd o g. 6:30

 

Natalia Anna Wieczerzyńska
Jolanta Zagożdżon
Tomasz Chowiera
Aneta Adamiec
Ewa Bulzacka
Wycieczka płatna.
Zapisy zamknięte.
20. Zajęcia ogólnorozwojowe
Temat: Dzień Naukowca
dla dzieci 6-10 lat
01.02.2022
(wtorek)
10:00 – 11:00 Karolina Rurarz
Anna Sałek
sala widowiskowa Zajęcia płatne
30 ZŁ/OS.
Podczas Ferii Zimowych w Domu Kultury w Zwoleniu będą odbywały się zajęcia stałe:
21. Zajęcia taneczne z zespołem
JANET KIDS
31.01.2022
(poniedziałek)
07.02.2022
(poniedziałek)
17:30 Aneta Adamiec sala tańca Grupa zamknięta
22. Zajęcia taneczne z zespołem JANET 02.02.2022
09.02.2022
(środa)
16:30 Aneta Adamiec sala tańca Grupa zamknięta
23. Zajęcia taneczne z zespołem FLOW 03.02.2022
10.02.2022
(czwartek)
17:30 Aneta Adamiec sala tańca Grupa zamknięta
24. Grupa teatralna 01.02.2022
08.02.2022
(wtorek)
14:00 -20:00 Bartosz Pietrzyk sala tańca Grupa zamknięta
25. Indywidualne zajęcia recytatorskie 02.02.2022
09.02.2022
(środa)
12:00 – 16:00 Bartosz Pietrzyk sala tańca Grupa zamknięta
26. Zajęcia ogólnorozwojowe
SZALONE CZWARTKI
03.02.2022
10.02.2022
Grupa I 15:15 – 16:45
Grupa II 17:15 – 18:45
Karolina Rurarz
Anna Sałek
sala widowiskowa Grupa zamknięta
27. AEROBIK – dla dorosłych 31.01.2022
07.02.2022
(poniedziałek)
03.02.2022
10.02.2022
(czwartek)
16:00 Urszula Bronisz Dąbrowska sala tańca  
28. Zajęcia plastyczne
Grupa I (6-10 lat)
01.02.2022
08.02.2022
(wtorek)
16:00 Waldemar Gołdziński Galeria Fotografii
i Plastyki DK
Grupa zamknięta
29. Zajęcia plastyczne
Grupa II (11-14 lat)
02.02.2022
09.02.2022
(środa)
16:00 Waldemar Gołdziński Galeria Fotografii
i Plastyki DK
 

 

Grupa zamknięta

 

 

30. Społeczne Ognisko Muzyczne 31.01.2022
07.02.2022
(poniedziałek)
01.02.2022
08.02.2022
(wtorek)
12:00 – 20:00 Anna Chołuj Społeczne Ognisko Muzyczne Grupa zamknięta
31. Zwoleński Uniwersytet
Trzeciego Wieku
01.02.2022
08.02.2022
(wtorek)
16:00 Barbara Biskupska sala widowiskowa Grupa zamknięta
32. Zajęcia Plastyczne Zwoleński Uniwersytet Trzeciego Wieku 01.02.2022
08.02.2022
(wtorek)
15:00 – 17:00 Waldemar Gołdziński Galeria Fotografii
i Plastyki DK
 
33. Zespół Kompany 02.02.2022
09.02.2022
(środa)
11:00 Józef Biernat sala tańca Grupa zamknięta
34. Zajęcia z Dziecięcym Zespołem Wokalnym 04.02.2022
11.02.2022
(piątek)
15:00 – 20:00 Piotr Markowski sala 34 Grupa zamknięta
35. Zajęcia z Chórem Kameralnym 04.02.2022
11.02.2022
(piątek)
15:00 -20:00 Piotr Markowski sala 34
GALERIA
Grupa zamknięta
36. Zajęcia z baletu
dla dzieci od 5 lat
05.02.2022
12.02.2022
(sobota)
9:30 – 11:00 Karolina Wręga sala widowiskowa  
37. Zajęcia rytmiczno – folklorystyczne 31.02.2022
07.02.2022
(poniedziałek)
02.02.2022
09.02.2022
(środa)
12:00 – 20:00

 


13:00 – 20:00

Joanna Tęcza sala widowiskowa  
38. Zajęcia muzyczne 31.02.2022
07.02.2022
(poniedziałek)
02.02.2022
09.02.2022
(środa)
14:00 – 20:00

 


16:00 – 20:00

Michał Tęcza sala widowiskowa  

 

Skip to content