XXXIX Biesiada Gawędziarzy, Poetów i Śpiewaków Ludowych, II Konkurs Tradycyjnego Tańca Ludowego

Towarzystwo Miłośników Miasta Zwolenia im. Jana Kochanowskiego we współpracy z Domem Kultury w Zwoleniu oraz zespołami: Folklorystycznym Piątkowy Stok i KGW Babski Kocioł było organizatorem wydarzenia kulturalnego pn. „Biesiada Gawędziarzy, Poetów i Śpiewaków Ludowych ”, które odbyło się w Zwoleniu po raz 39, natomiast po raz drugi odbył się – Konkurs Tradycyjnego Tańca Ludowego.

Biesiada to rodzaj konkursu, który był oceniany przez Komisję składającą się z dwóch osób: folklorystę i polonistę.  Do udziału  zaproszonych zostało 80 osób. Do konkursu przystąpiło 52 wykonawców z subregionu radomskiego: gawędziarzy, poetów   i śpiewaków ludowych, którzy zaprezentowali unikatową twórczość w formie piosenek, przyśpiewek, gadek, prozy, monologów i utworów instrumentalnych związanych z różnymi tradycjami i wierzeniami ludowymi. Uczestników jury oceniało za unikatowy repertuar, własną inwencję twórczą, niepowtarzalną technikę śpiewu i autentyczność.

Do udziału w konkursie Tradycyjnego Tańca Ludowego przystąpiło 6 par tancerzy, którzy  zaprezentowali tradycyjne tańce ludowe charakterystyczne dla danych regionów etnograficznych m.in.: polkę i oberka.

Biesiada Gawędziarzy, Poetów i Śpiewaków Ludowych  jest jedynym w naszym regionie wydarzeniem z wieloletnią tradycją dającą możliwość uczestnictwa osobom mającym                  w swoich zasobach autentyczną twórczość ludową oraz stroje  i instrumenty ludowe, które mogą zaprezentować wielopokoleniowym odbiorcom. Tym samym przekazując tradycje, autentyzm i narodową tożsamość. Dla uczestników biesiady oraz gości, Koła Gospodyń Wiejskich „Piątkowy Stok” i „Babski Kocioł” przygotowały poczęstunek  z przepisów potraw tradycyjnych przyporządkowanych regionom, dziedziczonych  z pokolenia na pokolenie, rzadko funkcjonujące już współcześnie. Dom Kultury na czas wydarzenia zyskał barwny wystrój dzięki zaprojektowanej i wykonanej scenografii w stylu tematycznym.

TMMZ organizując Biesiadę osiągnęło zamierzone cele: pobudzanie życia kulturalnego mieszkańców Zwolenia oraz województwa mazowieckiego, zachęcenie do poznawania oraz podtrzymywania kultury, tradycji Mazowsza, zainteresowanie tradycją ludową, przekazanie współczesnemu pokoleniu tradycji narodowych, stworzenie okazji do spotkań różnych twórców   i oceny ich dorobku i umiejętności,  zachęcenie dzieci i młodzieży do pielęgnowania regionalnego i narodowego dziedzictwa kulturowego, zainspirowanie współczesnego pokolenia do poszukiwania wartości w twórczości ludowej przekazywanej przez artystów ludowych od wielu pokoleń.

W przygotowanie wydarzenia zaangażowanych było 15 osób pracujących przy realizacji zadania  m.in.: koordynator społeczny, fotograf, informatyk, pracownik obsługi kamery, instruktor folkloru, akustyk, instruktor ds. techniki video oraz osoby współpracujące społecznie, miłośnicy folkloru i sztuki ludowej.

Wydarzenie było realizowane następująco: przesłuchania i ocena twórców ludowych: gawędziarzy, poetów   i śpiewaków ludowych – 52 osoby, ocena prezentacji tanecznych – 6 par. przygotowanie i prezentacja potraw ludowych  z poczęstunkiem przez, Koła Gospodyń Wiejskich „Piątkowy Stok” i „Babski Kocioł”. Uczestnicy  mogli posilić się potrawami ludowymi m.in. pierogami z kapustą i grzybami, kapustą z grochem, kapustą z kartofli, chlebem pieczonym na zakwasie ze smalcem i ogórkami kiszonymi, a na deser ciastem drożdżowym z kruszonką  i sezonowymi owocami, na stołach królował też kompot  z jesiennych owoców. Wręczenie nagród laureatom, część artystyczna w wykonaniu zaproszonych gości: Kapeli ludowej Stanisława Wlazło i Jana Wochniaka z Wieniawy oraz zespoły KGW „Piątkowy Stok” i „Babski Kocioł”, zabawa przy muzyce ludowej (przyśpiewki i tańce).

W wydarzeniu w godzinach 9:00 – 20:00 uczestniczyło około 300 osób: uczestnicy konkursów, goście honorowi, przedstawiciele samorządów: powiatowego i gminnego, organizacji pozarządowych, tancerze, miłośnicy folkloru, organizatorzy i gospodarze.


fot. T. Chowiera /Dom Kultury w Zwoleniu/
Skip to content