Warszawska syrenka

46. Konkurs Recytatorski Warszawska Syrenka

Eliminacje powiatowe – 30 marca 2023 r.
Kino Świt

Kartę uczestnictwa (wzór w załączeniu) dokładnie i czytelnie wypełnioną,
należy dostarczyć do Domu Kultury lub przesłać emailem na adres:

dkzwolen@gmail.com

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 marca 2023 r.


Koordynator konkursu Ewa Bulzacka tel. 662218819.

REGULAMIN I KARTA ZGŁOSZENIA