Warszawska syrenka

45. Konkurs Recytatorski Warszawska Syrenka

Eliminacje powiatowe – 15 marca 2022 r.
Kino Świt – godz.1000

zgłoszenia można nadsyłać do 8 marca na adres dkzwolen@gmail.com


Koordynator konkursu Ewa Bulzacka tel. 662218819.

REGULAMIN I KARTA ZGŁOSZENIA