Nabór wniosków – inicjatywy społeczne

Dom Kultury w Zwoleniu został beneficjentem programu Dom Kultury + Edycja 2024 cz.1„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Edycja 2024”.

Celem projektu jest szerokie zaangażowanie lokalnego środowiska w proces rozwoju kultury i podejmowanie decyzji odnośnie kierunków działalności kulturalnej na terenie Miasta i Gminy Zwoleń.

Projekt składa się z dwóch części zadania. W pierwszej przeprowadziliśmy konsultacje społeczne w celu opracowania diagnozy. W tym celu organizowaliśmy spotkania warsztatowe, dokonana została wstępna analiza struktury społecznej, potrzeb i możliwości w obszarze życia kulturalnego.

W drugiej części ogłosimy nabór na inicjatywy społeczne w obszarze kulturotwórczych działań animacyjnych.

Zapraszamy serdecznie do udziału aktywnych mieszkańców naszego miasta i gminy, lokalnych liderów, grupy nieformalne, stowarzyszenia. Wspólnie będziemy realizować potrzeby kulturalne naszej lokalnej społeczności.

Harmonogram:

3 czerwca Dom Kultury w Zwoleniu ogłosi konkurs na „Inicjatywy społeczne”,

20 czerwca powołana komisja dokona wyboru najciekawszych inicjatyw,

23 czerwca podczas Imienin Pana Jana ogłoszone zostaną wybrane inicjatywy.

Zapraszamy!!!

 

 

kulturalne inspiracje nabór wniosków
  • 2024-06-17
  • 00:00
Skip to content