XXXV Biesiada Gawędziarzy, Poetów i Śpiewaków Ludowych

Protokół Jury

Galeria

21 października Zwoleński Dom Kultury przybrał  barwny wystrój,  a z różnych zakątków rozbrzmiewała muzyka i śpiew ludowy. To znak, że rozpoczęło się jedno z ważniejszych  wydarzeń kulturalnych – XXXV  Biesiada Gawędziarzy, Poetów i Śpiewaków Ludowych.Co roku spotkają się tu twórcy ludowi regionu radomskiego: gawędziarze, śpiewacy, poeci i muzycy ludowi, by przedstawić swoje unikatowe prezentacje. Spotkaniom tym towarzyszy atmosfera bardzo rodzinna,  tak jak kiedyś bywało gdy ludzie mieli dla siebie czas, nikt się nie śpieszył,  a w relacjach ważną rolę pełnił dialog. W tym roku biesiadę sfinansował Urząd Marszałkowski.  Głównym organizatorem był Zwoleński Uniwersytet Trzeciego Wieku, a gospodarzem Dom Kultury w Zwoleniu. Wystąpiło wielu twórców ludowych ocenianych przez komisję artystyczną złożoną z wybitnych znawców folkloru : Adolfa Krzemińskiego, Grażynę Wieczerzyńską, Mariana Popisa. Po przesłuchaniach, podczas obrad jury w Małej Galerii Domu Kultury otwarta została pokonkursowa wystawa fotograficzna FOTO-LATO, a następnie w sali widowiskowej Domu Kultury odbył się koncert Młodzieżowego Zespołu Ludowego GUZOWIANKI z Guzowa w Gminie Orońsko. Po koncercie nastąpiło wręczenie nagród i dyplomów uczestnikom Biesiady ufundowanych przez: Samorząd Województwa Mazowieckiego, Zbigniewa Kuźmiuka Posła do Europarlamentu, Bogusławę Jaworską Burmistrza Zwolenia, Waldemara Urbańskiego Starostę Zwoleńskiego, Dom Kultury w Zwoleniu oraz Ilonę Jaroszek-Nowak Dyrektora Muzeum Wsi Radomskiej (protokół pod adresem: https://goo.gl/2zMUET ).

Skip to content