Jubileusz MOD

GALERIA

12 maja na stadionie Zwolenianki przy ulicy parkowej, Młodzieżowa Orkiestra Dęta Miasta Zwolenia świętowała jubileusz 25-lecia, w ramach którego odbył się po raz pierwszy w Zwoleniu Przegląd Musztry Paradnej Orkiestr Dętych Okręgu Radomskiego. Na przegląd zostały  zaproszone 4 Orkiestry: Gminna Orkiestra Dęta ze Starej Błotnicy, Powiatowa Młodzieżowa Orkiestra Dęta VOX CORDIUM z Przysuchy, Kozienicka Orkiestra Dęta „Furioso”, sekcja perkusyjna i mażoretki Radomskiej Orkiestry Dętej Grandioso. Przegląd Rozpoczął się przemarszem każdego zespołu na płytę zwoleńskiego stadionu, gdzie Burmistrz Zwolenia- Bogusława Jaworska dokonała oficjalnego otwarcia uroczystości, a Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Zbigniew Gołąbek, wraz ze starostą Zwoleńskim Waldemarem Urbańskim wręczyli  w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego Pamiątkowy Medal PRO MAZOVIA. Następnie orkiestry wspólnie odegrały marsza, po czym rozpoczęły się indywidualne prezentacje każdego z zespołów. Jako pierwsza wystąpiła Gminna Orkiestra Dęta ze Starej Błotnicy pod dyrekcją Marka Bąbolewskiego, następnie na płycie stadionu zaprezentowała się Powiatowa Orkiestra Dęta Vox Cordium z Przysuchy pod dyrekcją Waldemara Cichawy.  Następnie zaprezentowała się sekcja perkusji i mażoretek orkiestry Grandioso pod dyrekcją Dariusza Krajewskiego oraz Kozienicka Orkiestra Dęta „Furioso” pod dyrekcją Zdzisława Włodarskiego. Jako ostatnio wystąpiła Młodzieżowa Orkiestra Dęta Miasta Zwolenia.

Każda z Orkiestr otrzymała pamiątkowy dyplom i statuetkę. Po przeglądzie nadszedł czas na jubileuszowe wspomnienia, podziękowania, czego wyrazem były kwiaty, prezenty od sponsorów oraz jubileuszowy tort.

Skip to content