Spotkanie Młodzieżowej Rady

Galeria

W czwartek, 22 lutego w Domu Kultury w Zwoleniu odbyło się pierwsze spotkanie Młodzieżowej Rady. Rada ta działa przy Społecznej Radzie Programowej Domu Kultury i zrzesza na ten moment w swoich szeregach 11 członków.

W spotkaniu uczestniczyli nie tylko członkowie rady ale również Burmistrz Zwolenia Bogusława Jaworska, starosta Waldemar Urbański, wicestarosta Arkadiusz Sulima i dyrektor Domu Kultury Anna Wieczerzyńska.

Samorządowcy opowiedzieli nie tylko o pracy w samorządzie, ale również o roli i przyszłości Rady Młodzieżowej, zaprosili także młodzież do udziału w sesjach Rady Miejskiej i Powiatowej,.

Celem działania rady jest upowszechnianie idei samorządności wśród młodzieży oraz zwiększenie aktywności młodych, poprzez uczestnictwo w życiu publicznym, sportowym, kulturalnym  i naukowym, a także  współudział w planowaniu działań na rzecz lokalnej społeczności. Członkowie rady są reprezentantami całego środowiska młodzieży – jej interesów, marzeń i potrzeb. Do rady zgłaszają ich dyrektorzy szkół. Członkowie Rady w większości należą do samorządów szkolnych.

W skład rady wchodzą przedstawiciele wszystkich typów szkół działających na ten moment na terenie miasta Zwolenia. Zespół Szkół Rolniczo-Technicznych: Daniel Kwapiński, Katarzyna Kowalczyk, Jakub Konecki i Karolina Idziak; Liceum Ogólnokształcące: Julia Pęksyk, Daria Wątorska i Wojciech Imański; Odziały gimnazjalne: Jakub Pęksyk i Damian Ćwiklak; Szkoła Podstawowa: Iga Różalska i Natalia Włodarska.

Na pierwszym spotkaniu członkowie wspólnie z opiekunem Jakubem Długołęckim ustalili regulamin rady oraz sposób komunikacji i pracy nad projektami. W związku z tym, że Młodzieżowa Rada spotykać będzie się tylko cztery razy w roku, niezbędny jest stały kontakt elektroniczny. Kolejne spotkanie odbędzie się w maju.

Obecnie rada pracuje nad czterema projektami. Wśród których są: lodowisko, miejski punkt spotkań dla młodzieży, turniej sztuk walk oraz przestrzeń zadaszona w okolicach przystanku bus przy PKS.

Urząd Miejski w Zwoleniu

Skip to content