Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – Eliminacje Powiatowe 2017

GALERIA

PROTOKÓŁ Z ELIMINACJI POWIATOWYCH

62. OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO  

I  34.  MAŁEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO  ZORGANIZOWANYCH W DOMU KULTURY W ZWOLENIU

W DNIU 15 MARCA 2017R.

Do Eliminacji Powiatowych w Zwoleniu przystąpiło ogółem 96 recytatorów reprezentujących 30 placówek oświatowych, kulturalnych i wychowawczych z gmin: Zwoleń, Policzna, Tczów i Przyłęk.

W 62. Ogólnopolskim Konkursie  Recytatorskim wystąpiło 6 osób.

w kategorii młodzieży szkół ponadgimnazjalnych 4 osoby (w tym 3 osoby w turnieju recytatorskim i 1 osoba w turnieju poezji śpiewanej)  oraz  2 osoby w kategorii dorosłych (recytacja)

W 34. Małym Konkursie Recytatorskim” wystąpiło ogółem 90 recytatorów.

– w kategorii I  – przedszkola i klasy 0  – 23  wykonawców

– w kategorii II – klasy I – IV – 32  wykonawców

– w kategorii III – klasy V – VI – 20  wykonawców

– w kategorii IV – gimnazjaliści – 15 wykonawców

                           Recytatorów oceniała KOMISJA ARTYSTYCZNA w składzie:

  1. Adolf KRZEMIŃSKI – Prezes Zarządu Towarzystwa Kultury Teatralnej  „Ziemi Radomskiej”  w Radomiu, Prezes Stowarzyszenia Literackiego „Łuczywo”, poeta, regionalista- przewodniczący Komisji
  2. Marian POPIS –V-ce Prezes Zarządu Towarzystwa Kultury Teatralnej  „Ziemi Radomskiej”  w Radomiu, polonista
  1. Jacek KOWALCZEWSKI – Członek Zarządu Towarzystwa Kultury Teatralnej „Ziemi Radomskiej” w Radomiu, poeta, muzyk.

 

K O M I S J A     P O S T A N O W I Ł A :

W  34.   M A Ł Y M  KONKURSIE RECYTATORSKIM

W I KATEGORII WIEKOWEJ (PRZEDSZKOLA I KLASY 0”)

DO REJONOWEGO KONCERTU LAUREATÓW W RADOMIU ZAKWALIFIKOWAĆ:

– Marcelinę CIEŚLAKOWSKĄ z Niepublicznego Przedszkola „Słoneczko” w Zwoleniu

– Gabrielę WARCHOŁ  z Publicznej Szkoły Podstawowej w Rawicy

 

WYRÓŻNIĆ:

Agatę FIGURĘ z Niepublicznego Przedszkola „Słoneczko” w Zwoleniu, Nikolę PIASECZNĄ i Maję TOMCZYK z Publicznego Przedszkola nr 1 w Zwoleniu, Oliwię ADAMIEC i Paulinę WÓJTOWICZ                z Publicznej Szkoły Podstawowej w Policznie, Nikolę BABULĘ  i Małgorzatę SAŁBUT z Publicznej Szkoły Podstawowej w Sycynie, Lenę Zofię DĄBROWSKĄ i Błażeja KNIECIA z Publicznej Szkoły Podstawowej           w Babinie, Maję JĘDRYCHOWSKĄ i Bartosza WOŹNIAKA z Publicznej Szkoły Podstawowej                                 w  Łaguszowie, Marię KACĘ i Ewelinę MAREK ze  Szkoły Podstawowej w Tczowie, Oliwię KAPCIAK                      z Publicznej Szkoły Podstawowej w Baryczy, Macieja KRZAKA i Aleksandrę SERAFIN z Publicznej Szkoły Podstawowej w Mszadli Starej, Wiktorię MAJ z Publicznej Szkoły Podstawowej w Grabowie, Igora PAWLAKA z Gminnej Biblioteki w Policznie, Kingę SUWAŁĘ z Publicznej Szkoły Podstawowej                            w Brzezinkach Starych, Julię SZEWCZYK z Publicznej Szkoły Podstawowej w Paciorkowej Woli oraz Wiktorię WOŹNIAK z Publicznej Szkoły Podstawowej w Rawicy.

W II KATEGORII WIEKOWEJ (KLASY I – IV)

DO REJONOWEGO KONCERTU LAUREATÓW W RADOMIU ZAKWALIFIKOWAĆ:

– Amelię DRÓŻDŻ z Publicznej Szkoły Podstawowej  w Zwoleniu

– Maję CIECIELĄG z Domu Kultury w Zwoleniu

– Milenę LENARCIK z Publicznej Szkoły Podstawowej  w Policznie

WYRÓŻNIĆ:

– Kacpra GROEHL z Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Zwoleniu

– Irminę LENARCIK z Gminnej Biblioteki Publicznej w Policznie

– Jakuba PRZYBYSZA z Publicznej Szkoły Podstawowej  w Rawicy

– Bartłomieja LIBERADZKIEGO z Domu Kultury w Zwoleniu

W III KATEGORII WIEKOWEJ (KLASY V – VI)

DO REJONOWEGO KONCERTU LAUREATÓW W RADOMIU ZAKWALIFIKOWAĆ:

– Gabrielę BEDNARCZYK z Publicznej Szkoły Podstawowej w Sycynie

– Łukasza KRAWCA z Publicznej Szkoły Podstawowej w Paciorkowej Woli

WYRÓŻNIĆ:

-Amelię GOŁDĘ z Publicznej Szkoły Podstawowej w Zwoleniu

-Martynę KOPCIŃSKĄ z Domu Kultury w Zwoleniu

-Magdalenę LENARTOWICZ z Publicznej Szkoły Podstawowej w Grabowie

-Natalię WĘZICKĄ z Publicznej Szkoły Podstawowej w Sycynie

W IV KATEGORII WIEKOWEJ (Gimnazja)

DO REJONOWEGO KONCERTU LAUREATÓW W RADOMIU ZAKWALIFIKOWAĆ:

– Amelię PODSIADŁĄ z Publicznego Gimnazjum w Zwoleniu

-Natalię KOWALCZYK z Publicznego Gimnazjum w Zwoleniu

-Wojciecha IMAŃSKIEGO z Publicznego Gimnazjum w Zwoleniu

-Patrycję PRZYBYSZ z Gimnazjum w Tczowie

-Darię WĄTORSKĄ z Publicznego Gimnazjum w Zwoleniu

WYRÓŻNIĆ:

-Patryka RUTKĘ z Publicznego Gimnazjum w Policznie

-Ewelinę SZCZEPANIK z Gimnazjum w Tczowie

W  62. OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE RECYTATORSKIM

DO ELIMINACJI REJONOWYCH W RADOMIU ZAKWALIFIKOWAĆ:

– Natalię PRZEPIÓRKĘ z Łaguszowa – kategoria dorosłych – turniej recytatorski

-Aleksandrę WINDSZTAL  z Liceum Ogólnokształcącego w Zwoleniu – kategoria młodzieży szkół ponadgimnazjalnych – turniej recytatorski

-Grzegorza SULIMĘ z Zespołu Szkół Rolniczo – Technicznych w Zwoleniu – turniej poezji śpiewanej.

WYRÓŻNIĆ:

– Irenę BŁAŻEWSKĄ – Zwoleński Uniwersytet Trzeciego Wieku (kategoria dorosłych)

-Karolinę SKRZYPEK – kategoria młodzieży – turniej recytatorski – LO Zwoleń

Weronikę WOJAS– kategoria młodzieży – turniej recytatorski – ZSR-T  Zwoleń

Dom Kultury w Zwoleniu ufundował dla wszystkich wykonawców i placówek reprezentowanych              w konkursie pamiątkowe dyplomy oraz poczęstunek. Nagrody książkowe dla nagrodzonych                         i wyróżnionych  ufundowali główni sponsorzy – Starostwo Powiatowe w Zwoleniu oraz Dom Kultury w Zwoleniu. Jury bardzo wysoko oceniło organizację Eliminacji Powiatowych.

O TERMINACH ELIMINACJI WYŻSZYCH SZCZEBLI KONKURSÓW LAUREACI                                            ELIMINACJI POWIATOWYCH W ZWOLENIU ZOSTANĄ POWIADOMIENI DROGĄ TELEFONICZNĄ.

                                                                                                   Na tym protokół zakończono.

Skip to content