Jubileusz TMMZ i Głosu Zwoleńskiego

Galeria

30 grudnia w Domu Kultury w Zwoleniu obchodzone były trzy Jubileusze –  35 lat  Towarzystwa Miłośników Miasta Zwolenia im. Jana Kochanowskiego,  30 lat Głosu  Zwoleńskiego i 10 lat pełnienia funkcji Burmistrza Zwolenia przez Panią Bogusławę Jaworską.  Uroczystość rozpoczęła się Hejnałem  Zwolenia w wykonaniu  sekcji trąbek Młodzieżowej Orkiestry Dętej Miasta Zwolenia. Gości zaproszonych, a wśród nich: władze samorządowe powiatu i miasta,  dyrektorów placówek oświatowych i kulturalnych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, zarząd TMMZ, członków Towarzystwa, media przywitała gospodarz placówki Natalia Anna Wieczerzyńska. Następnie głos zabrał Wacław Kuś – Przewodniczący Towarzystwa. Po przemówieniu wręczone zostały podziękowania. Za szczególne wspieranie działalności Towarzystwa nagrodzeni zostali: Bogusława Jaworska Burmistrz Zwolenia, Adam Struzik  Marszałek Województwa Mazowieckiego, Bożenna Pacholczak Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Zbigniew Gołąbek Radny Województwa Mazowieckiego, Waldemar Urbański Starosta Zwoleński, Jacek Jan Tatak, Biblioteka Pedagogiczna, Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Zwoleniu, Dom Kultury w Zwoleniu, Muzeum Regionalne w Zwoleniu, Centrum Regionalne przy Nekropoli Jana Kochanowskiego, Publiczne Gimnazjum w Zwoleniu, Publiczna Szkoła Podstawowa w  Zwoleniu, założyciele Towarzystwa: Wacław Małek, Joanna Tęcza, Wacław Kuś. Dyplomy za wspieranie działalności Towarzystwa otrzymali również: Włodzimierz Kabus, Maria Kalbarczyk, Arkadiusz Sulima, Marek Kwapisiewicz.

Podziękowania za współpracę z redakcją Głosu Zwoleńskiego otrzymali: Ewa Kulińska, Natalia Anna Wieczerzyńska,  Edyta Sulima, Jan Nowakowski, Paweł Nakonieczny, Ewa Bulzacka, Helena Zieleniak, Jerzy Markiewicz, Marek Oczkowski, Ewa Kochanek, Piotr Kutkowski, Dorota Wróbel, Andrzej Wróbel, Bartłomiej Wróbel, Elżbieta Cywka, Lidia Choroś, Waldemar Gołdziński, Ryszard Krawczyk, Krzysztof Małek, Publiczne Gimnazjum w Sydole. Za wieloletnią pracę w Zarządzie dyplomy otrzymali: Maria Jaskot, Jadwiga Siepietowska, Renata Pogorzelska Wojtaszek, Ryszard Ostrowski, Tadeusz Rojek, Tadeusz Derlatka.

W części jubileuszowej  Bożenna Pacholczak Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Mazowieckiego i Zbigniew Gołąbek Radny Województwa Mazowieckiego w imieniu Marszałka  Adama Struzika wręczyli Medale pamiątkowe i dyplomy  PROMAZOVIA za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego – Wacławowi Kuś Przewodniczącemu Towarzystwa i Towarzystwu Miłośników Miasta Zwolenia im. Jana Kochanowskiego, który odebrała wiceprzewodnicząca Ewa Kulińska. Dyplom i listy gratulacyjne Jubilatom wręczyli również:  Bogusława Jaworska Burmistrz Zwolenia,  Waldemar Urbański Starosta Zwoleński, Adolf Krzemiński przedstawiciel Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Radomiu, przedstawiciele jednostek kultury i placówek oświatowych. Spotkaniu towarzyszyły wspomnienia głos zabrał założyciel Wacław Małek.

Część artystyczna została przygotowana przez Dom Kultury w Zwoleniu, który zaprosił do udziału również dzieci i młodzież z placówek oświatowych. Koncert rozpoczął się piosenką  „Nasze miasto Zwoleń” w wykonaniu Joanny Tęczy i Grupy Rytmiczno Folklorystycznej Domu Kultury. W koncercie zaprezentowali się: Michał Tęcza i Ewelina    Dąbrowska studentka Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Dzieci z Publicznego Przedszkola Nr 1, dzieci  z PSP im Władysława Jagiełły w Zwoleniu.  Krzysio Paduch akordeonista, uczniowie  PG im. Jana Kochanowskiego w Zwoleniu, Młodzieżowy Zespół Wokalny Domu Kultury w Zwoleniu. Wiersze zwoleńskich poetów: Klemensa Kowalskiego, Bolesława Soczyńskiego i Jerzego Kazirodka  zaprezentowali Ewa Bulzacka i Krzysztof Małek.

Z okazji Jubileuszów Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Kochanowskiego  przygotowała w Galerii DK  wystawę wydawnictw Towarzystwa. Uroczyste spotkanie zakończyło się toastem i urodzinowym  tortem ufundowanym przez Starostę Zwoleńskiego.

 

Skip to content