Wystawa fotograficzna „Oni też tworzyli historię”

GALERIA

Waldemar Gołdziński – Absolwent Instytutu Wychowania Artystycznego UMCS w Lublinie. Należy do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Twórców Fotoklub RP. Kurator wystaw plastycznych i fotograficznych, instruktor plastyki i fotografii Domu Kultury w Zwoleniu. Od wielu lat zajmuje się dokumentowaniem historii miasta Zwolenia i regionu gromadząc stare fotografie, dokumenty, wywiady i zapisy świadków z lat minionych. Jest autorem i współautorem wielu wystaw fotograficznych i plastycznych. Jego artykuły, materiały fotograficzne i plastyczne znajdują się w różnych wydawnictwach promujących Ziemię Jana Kochanowskiego. Fotografie prezentowane na wystawie p.n. „Oni także tworzyli historię”, w większości czarno-białe i w sepii, emanują atmosferą tamtych lat. Wybrane z wielu zdjęć – są dziś historycznym dokumentem ludzi i wydarzeń, jakie miały miejsce w Zwoleniu na przestrzeni 150 lat. Wystawa jest kontynuacją zamysłu poprzednich indywidualnych wystaw autora:
„Jarmark w Zwoleniu” – Zwoleń 1980; „Stary Zwoleń” – Radom 1983; „Pejzaż Ziemi Rodzinnej w Fotografii” – Zwoleń 1984; „Stary cmentarz w Zwoleniu” – Zwoleń 1988; „Stary i nowy Zwoleń” – Zwoleń, 1992; „Zwoleniacy z początków naszego wieku” – Zwoleń 1995; „Stary Zwoleń w fotografii” – Zwoleń 1996; „Czar zarośniętych ścieżek” – Radom 1998; „Zwoleń w fotografii” – Zwoleń 2016.

Cykl wystaw, jakie od lat prezentuje Waldemar Gołdziński spełnia rolę „żywej lekcji” historii. Historii skierowanej szczególnie do młodzieży, która ma ocalić od zapomnienia tych, którzy budowali rzeczywistość dla przyszłych pokoleń. Fotografie prezentowane na obecnej wystawie przedstawiają ludzi  niegdyś mieszkających w Zwoleniu i regionie, wykonujących różne profesje; patriotów, tworząc piękną historię naszego miasta
i regionu. Brali udział w życiu społecznym, poświęcając się dla innych, niekiedy kosztem własnego zdrowia i życia.
Niektórzy z nich żyli w naszych czasach. Współpracowali z nami, więc pamiętamy o nich szczególnie, czerpiąc pomysły z ich dorobku lub kontynuując ich zamierzenia. Groby wielu spośród nich znajdują się na zwoleńskim cmentarzu. Wciąż odchodzą ostatni świadkowie minionych lat i coraz trudniej o wiarygodne przekazy i komentarze do zdjęć, dlatego warto opisywać rodzinne fotografie, które za kilka lat również wejdą do archiwum historii. Zdjęcia na wystawie są po części własnością autora, wiele fotokopii pochodzi z prywatnych rodzinnych archiwów mieszkańców naszego miasta. Niech ta wystawa będzie zachętą dla pasjonatów fotografii historycznej – do rekonstrukcji historycznej, ale także do archiwizowania wydarzeń współczesnych.

Skip to content