XXXIII Biesiada Gawędziarzy, Poetów i Śpiewaków Ludowych

GALERIA

Protokół z BIESIADY

23 października Zwoleński Dom Kultury przybrał  barwny wystrój,  a z różnych zakątków rozbrzmiewała muzyka i śpiew ludowy. To znak, że rozpoczęło się jedno z ważniejszych  wydarzeń kulturalnych – XXXIII  Biesiada Gawędziarzy, Poetów i Śpiewaków Ludowych.

Co roku spotkają się tu twórcy ludowi regionu radomskiego: gawędziarze, śpiewacy, poeci i muzycy ludowi, by przedstawić swoje unikatowe prezentacje. Spotkaniom tym towarzyszy atmosfera bardzo rodzinna tak jak kiedyś bywało ludzie mieli dla siebie czas, nikt się nie śpieszył,  a w relacjach ważną rolę pełnił dialog. W tym roku biesiadę sfinansował Urząd Marszałkowski.  Głównym organizatorem było Towarzystwo Miłośników Miasta Zwolenia im. Jana Kochanowskiego, a gospodarzem Dom Kultury w Zwoleniu. Wystąpiło wielu twórców ludowych ocenianych przez komisję artystyczną złożoną z wybitnych znawców folkloru : Adolfa Krzemińskiego, Stefana Rosińskiego, Joannę Tęczę.

Komisja postanowiła przyznać nagrody główne dla najbardziej autentycznych folklorystów. W tym roku zdobyli je: Wanda Krawiec ze Strykowic Górnych, Jadwiga Skoczylas i Stanisława Chołuj z Mierziączki, Marianna Siwiec i Barbara Kietlińska z Gałek Rusinowskich. Wszyscy pozostali  uczestnicy uhonorowani zostali nagrodami za udział i pamiątkowymi dyplomami.

Skip to content