Wieczór poezji Ireny Błażewskiej

GALERIA

Pierwszego grudnia Dom Kultury w Zwoleniu zaprosił miłośników poezji na wieczór autorski Ireny Błażewskiej. Spotkanie przebiegało pod nazwą „Poezja moja miłość”. Wiersze prezentowane były według rozdziałów: pierwszy z nich nosił tytuł „Poezja – co mi w duszy gra” i kolejne: „Dźwięki natury””, „Jan Kochanowski – inspiracje”, „Uczucie” i „Kącik katolicki”.

Zaprezentowanych zostało 21 wierszy, które czytali: Bogusława Jaworska Burmistrz Zwolenia, Irena Błażewska, Maria Marsula, Anna Chołuj, Lucyna Sokalska, Elżbieta Nowakowska, Ewa Bulzacka, Krzysztof Małek. Oprawę wokalną zapewnili: Andrzej Frankiewicz oraz DUET – Anna Chołuj i Józef Chałdaś. Scenariusz przygotowała i poprowadziła spotkanie Natalia Anna Wieczerzyńska.
Wspaniała atmosfera towarzyszyła spotkaniu z poezją Ireny Błażewskiej, tworzyli ją wszyscy uczestnicy. Nie zabrakło też wzruszeń osobistych i refleksji indywidualnych. Na zakończenie padły ciepłe słowa od Bogusławy Jaworskiej Burmistrza Zwolenia i gości, były też kwiaty, prezenty i życzenia.
Irena Błażewska z domu Nowakowska urodziła się w Garbatce-Letnisko. Absolwentka Liceum Ogólnokształcącego w Zwoleniu i Policealnego Studium Finansów w Kielcach. Pracowała w Policznie w Przyłęku w Zwoleniu min. Urzędzie Skarbowym , Powiatowym Urzędzie Pracy i w Urzędzie Miejskim. Wraz z mężem wychowała czworo dzieci.
W 2010 roku przeszła na emeryturę. Obecnie jest Członkiem ZUTW i należy do Grupy Artystycznej Zwoleniacy. Posiada różne zainteresowania lecz poezja stała się jej pasją, której oddaje się całym sercem. Miłośniczka poezji Jana Kochanowskiego.

Skip to content