XXXII Biesiada Gawędziarzy, Poetów i Śpiewaków Ludowych

GALERIA

              25 października 2015r. Dom Kultury w Zwoleniu rozbrzmiewał ludową muzyką. W tym dniu od wczesnych godzin rannych odbywała się 32. Biesiada Gawędziarzy, Poetów i Śpiewaków Ludowych. Patronat honorowy nad Biesiadą objęły władze samorządowe gmin regionu radomskiego (Chlewiska, Chotcza, Jastrząb, Jedlnia – Letnisko, Kozienice, Mirów, Orońsko, Policzna, Potworów, Przyłęk, Rusinów, Skaryszew, Solec, Szydłowiec, Zwoleń). Komisja artystyczna w składzie: Adolf KRZEMIŃSKI – regionalista, przedstawiciel Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Radomiu, Prezes Zarządu Oddziału Okręgowego TKT w Radomiu – przewodniczący jury, Stefan ROSIŃSKI – folklorysta, etnograf, muzeolog, Marian POPIS – polonista, Wiceprezes Zarządu Oddziału Okręgowego TKT w Radomiu  wysłuchała: 62 uczestników i wykonawców,  w tym: 52 śpiewaków ( 48 osób dorosłych i 4 dzieci),  2  gawędziarzy,  4  muzyków , 4  poetów . Jury za wysoki poziom artystyczny i tradycyjny repertuar wyłoniło następujących LAUREATÓW; Zofię Kucharską z Kozienic i Zofię Jurkowską z Wiru, Władysława Gawędę z Zaborowia, Jadwigę Skoczylas z Mierziączki,  Krystynę Gaca z Przystałowic Małych, Barbarę Kietlińską z Gałek Rusinowskich, Marię Oracz z Woli Gałeckiej,  Helenę Wyrwińską z Korzyc,  Wandę Krawiec ze Strykowic Górnych, Wiesławę Bochniak z Jastrzębia, Krystynę Ciesielską z Brogowa, Mariannę Cieślak z Przystałowic Małych , Irenę Goździkowską z Łaguszowa , Kazimierę Lewikowską ze Strykowic Górnych, Jadwigę Czupryn z Chomentowa Socha , Franciszkę Markiewicz z Mierziączki , Mariannę Jagieło z Załawy , Teresę Krak z Chlewisk, Marię  Janaczek  z Łaguszowa , Beatę Kobierską z Mirowa Starego, Wacławę Olszewską z Majdowa , Marię Pęzik z Gałek Rusinowskich, Natalię Przepiórkę z Grabowa n/Wisłą,  Joannę Tęczę ze Zwolenia. Pięknie zaprezentowały się również dzieci: Julia Siewierska z Boisk, Zuzanna Siwierska z Boisk, Łukasz Krawiec ze Strykowic Górnych oraz Monika Nędzi ze Zwolenia. Wszyscy wykonawcy otrzymali nagrody ufundowane przez samorządy gmin i powiatu, dyplomy przygotowane przez Dom Kultury w Zwoleniu. Jury podkreśliło wysoki poziom wykonawców, zróżnicowany repertuar  we wszystkich  kategoriach jak również trafność wyboru zarówno tematyki, zakresu, charakteru jak i sposobu realizacji tej imprezy .

Protokół

XXXII  BIESIADY GAWĘDZIARZY, POETÓW I ŚPIEWAKÓW LUDOWYCH – ZWOLEŃ 2015.

Z DNIA  25 PAŹDZIERNIKA 2015 r.

Jury w składzie:

  1. mgr Adolf KRZEMIŃSKI – regionalista, przedstawiciel Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Radomiu, Prezes Zarządu Oddziału Okręgowego TKT w Radomiu – przewodniczący jury
  1. dr Stefan ROSIŃSKI – folklorysta, etnograf, muzeolog – członek
  2. mgr Marian POPIS – polonista, Wiceprezes Zarządu Oddziału Okręgowego TKT w Radomiu członek

 

Komisja wysłuchała: 62 uczestników i wykonawców, w tym: 52 śpiewaków ( 48 osób dorosłych i 4 dzieci),  2  gawędziarzy,  4  muzyków , 4  poetów z 15 gmin regionu radomskiego.

Lp. Nazwisko i imię Kategoria Miejscowość
GMINA  CHLEWISKA
1. Marianna Kowalik Śpiewaczka Ostałówek
2. Jadwiga Nowak Śpiewaczka Ostałówek
3. Wiesława Czubak Śpiewaczka Pawków
4. Bożena Parkita Śpiewaczka Broniów
5. Bożena Garbacz Śpiewaczka Zaława
6. Marianna Jagieło Śpiewaczka Zaława
7. Teresa Krak Śpiewaczka Chlewiska
GMINA  CHOTCZA
8. Joanna Sotowska Śpiewaczka Siekierka Nowa
9. Daniela Szymańska Śpiewaczka Tymienica Nowa
10. Jadwiga Baryłka Śpiewaczka Siekierka
11. Halina Gregorczyk Śpiewaczka Tymienica Nowa
GMINA  JASTRZĄB
12. Henryka Chęcińska Śpiewaczka Wola LipienieckaMała
13. Helena Motyka Śpiewaczka Gąsawy Rządowe
14. Danuta Szymańska Śpiewaczka Gąsawy Rządowe
15. Wiesława Bochniak Śpiewaczka Jastrząb 
GMINA  JEDLNIA LETNISKO
16. Krystyna Kołtun Śpiewaczka Cudnów 

 

GMINA  KOZIENICE
17. Zofia Kucharska Poetka Kozienice
GMINA  MIRÓW
18. Beata Kobierska Śpiewaczka Mirów Stary
19. Jolanta Stachowicz Śpiewaczka Mirów Stary
GMINA  OROŃSKO
20. Renata Czubak Śpiewaczka Zaborowie
21. Lucyna Gawęda Śpiewaczka Zaborowie
22 Danuta Gawęda Śpiewaczka Zaborowie
GMINA  POLICZNA
23. Stanisława Baran Śpiewaczka Czarnolas
24. Anna Kuc Śpiewaczka Czarnolas
GMINA  POTWORÓW
25. Zofia Jurkowska Poetka Wir
GMINA PRZYŁĘK
26. Ewa Czarnota Poetka Wólka Łagowska
27. Franciszka Markiewicz Śpiewaczka Mierziączka
28. Jadwiga Skoczylas Śpiewaczka Mierziączka
29. Janina Urbanek Muzyk Przyłęk
30. Irena Goździkowska Śpiewaczka Łaguszów
31. Krystyna Krajewska Śpiewaczka Łaguszów
32. Maria Janaczek Śpiewaczka Łaguszów
33. Bożena Mistygacz Poetka Rudki
34. Anna Wiktorowska Śpiewaczka Rudki
35. Natalia Przepiórka Gawędziarka Grabów nad Wisłą
36. Janina Gregorczyk Śpiewaczka Grabów nad Wisłą
GMINA  RUSINÓW
37. Maria Pęzik Śpiewaczka Gałki Rusinowskie
38. Krystyna Ciesielska Śpiewaczka Brogowa
39. Marianna Cieślak Śpiewaczka Przystałowice Małe
40. Krystyna Gaca Śpiewaczka Przystałowice Małe
41. Barbara Kietlińska Śpiewaczka Gałki Rusinowskie
42. Jan Kmita Muzyk Przystałowice Małe 
43. Maria Oracz Śpiewaczka Wola Gałecka 

 

GMINA  SKARYSZEW
44. Jadwiga Czupryn Śpiewaczka Chomętów Socha
45. Ewa Jastrzębska Śpiewaczka Chomętów-Puszcz
GMINA  SOLEC
46. Zuzanna Matyjasek Śpiewaczka Boiska
47. Julia Siewierska ŚpiewaczkaDziecko Boiska
48. Zuzanna Siewierska ŚpiewaczkaDziecko Boiska
GMINA  SZYDŁOWIEC
49. Danuta Gawęda Śpiewaczka Wysoka
50. Władysław Gawęda Śpiewak Wysoka
51. Wacława Olszewska Śpiewaczka Majdów
52. Maria Pietras Śpiewaczka Sadek
53. Danuta Woźniak Śpiewaczka Zdziechów
54. Helena Wyrwińska Śpiewaczka Korzyce
55. Janina Parszewska Śpiewaczka Sadek
GMINA  ZWOLEŃ
56. Joanna Tęcza Śpiewaczka  Zwoleń
57. Tadeusz Sałbut Muzyk Zwoleń
58. Łukasz Krawiec ŚpiewakDziecko Strykowice Górne
59. Wanda Krawiec Śpiewaczka Strykowice Górne
60. Zdzisław Kwapiński Muzyk Radom
61. Kazimiera Lewikowska Gawędziarka Strykowice Górne
62. Monika Nędzi ŚpiewaczkaDziecko Zwoleń

 

Jury za wysoki poziom artystyczny i tradycyjny repertuar wyłoniło następujących LAUREATÓW;

Zofię Kucharską z Kozienic i Zofię Jurkowską z Wiru, Władysława Gawędę z Zaborowia, Jadwigę Skoczylas z Mierziączki,  Krystynę Gaca z Przystałowic Małych, Barbarę Kietlińską z Gałek Rusinowskich, Marię Oracz z Woli Gałeckiej,  Helenę Wyrwińską z Korzyc,  Wandę Krawiec ze Strykowic Górnych.

Wiesławę Bochniak z Jastrzębia, Krystynę Ciesielską z Brogowa, Mariannę Cieślak z Przystałowic Małych , Irenę Goździkowską z Łaguszowa , Kazimierę Lewikowską ze Strykowic Górnych, Jadwigę Czupryn z Chomentowa Socha , Franciszkę Markiewicz z Mierziączki , Mariannę Jagieło z Załawy , Teresę Krak

z Chlewisk, Marię Janaczek z Łaguszowa , Beatę Kobierską z Mirowa Starego, Wacławę Olszewską z Majdowa , Marię Pęzik z Gałek Rusinowskich, Natalię Przepiórkę z Grabowa n/Wisłą, Joannę Tęczę ze Zwolenia.

Pięknie zaprezentowały się również dzieci: Julia Siewierska z Boisk, Zuzanna Siwierska z Boisk, Łukasz Krawiec ze Strykowic Górnych oraz Monika Nędzi

ze Zwolenia.

Wszyscy wykonawcy otrzymali nagrody ufundowane przez samorządy gmin i powiatu, dyplomy przygotowane przez Dom Kultury w Zwoleniu.

Jury podkreśliło wysoki poziom wykonawców, zróżnicowany repertuar  we wszystkich  kategoriach jak również trafność wyboru zarówno tematyki, zakresu, charakteru jak i sposobu realizacji tej imprezy, która  odbyła się po raz XXXII .  Gorące podziękowania zostały skierowane do dyrektor Natalii Anny Wieczerzyńskiej, pracowników Domu Kultury  i  Zespołu Gotardowie – gospodarzy Biesiady – za organizację oraz przygotowanie potraw regionalnych.

Wielkie uznanie należy się sponsorom.  W tym roku nagrody ufundowali:

– Waldemar Urbański – Starosta Zwoleński

– Bogusława Jaworska – Burmistrz Zwolenia

– Tomasz Adamiec – Wójt Gminy Policzna

– Andrzej Bracha –  Wójt Gminy Jastrząb

– Marek Szymczyk – Wójt Gminy Solec

– Janusz Witczak –  Wójt Gminy Chotcza

– Waldemar Sowiński – Wójt Gminy Chlewiska

– Henryk Nosowski – Wójt Gminy Orońsko

– Ireneusz Kumięga – Burmistrz Skaryszewa

– Marian Kuś   – Wójt   Gminy Przyłęk

– Tomasz Śmietanka – Burmistrz Kozienic

– Krzysztof Urbańczyk – Wójt Gminy Rusinów

– Artur Siwiorek – Wójt Gminy Mirów

– Marek Klimek – Wójt Gminy Potworów

– Piotr Leśnowolski – Wójt Gminy Jedlnia Letnisko

– Zbigniew Kuźmiuk –  Poseł do Europarlamentu

– Zbigniew Gołąbek – Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego

– Forum  Młodych Ludowców ze Zwolenia

– Ilona Jaroszek – Nowak – Dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej

– Towarzystwo Miłośników Miasta Zwolenia im. Jana Kochanowskiego

– Monika Krześniak – Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyłęku

– Dom Kultury w Zwoleniu

Dzięki sponsorom istniała możliwość przeprowadzenia tej unikatowej  imprezy, która kultywuje nasze polskie tradycje narodowe umacniając  tożsamość  wśród  wielu krajów Unii Europejskiej.                                                                                               

                                                                   Na tym protokół zakończono

Skip to content