Narodziny Naszego Miasta

GALERIA

22 marca Zwoleń uroczyście świętował 590 Narodziny Naszego Miasta. Uroczystości odbyły się w   Kinie  Świt.  Część oficjalna rozpoczęła się tradycyjnie Hejnałem Miasta Zwolenia w wykonaniu sekcji trąbek Młodzieżowej Orkiestry Dętej Miasta Zwolenia. Następnie młodzież w strojach z epoki, uczniowie Publicznego Gimnazjum w Zwoleniu odczytali Akt Nadania Praw Miejskich Zwoleniowi z 1425 roku wydany przez Króla Władysława Jagiełłę. W dalszej części uroczystości  odbyło się przekazanie Obrazu – Aktu Nadania Praw Miejskich Zwoleniowi ufundowanego  przez Towarzystwo Miłośników Miasta Zwolenia im. Jana Kochanowskiego na ręce  Bogusławy Jaworskiej  Burmistrza Zwolenia i Pawła Sobieszka Przewodniczącego Rady Miejskiej. Obraz wręczył Przewodniczący Towarzystwa  Wacław Kuś. Po przemówieniu  Bogusławy Jaworskiej Burmistrza Zwolenia zostały wręczone medale „Zasłużony dla Ziemi Zwoleńskiej”, które Kapituła  przyznała z okazji 590 Rocznicy Nadania Praw Miejskich Zwoleniowi zasłużonym na rzecz regionu zwoleńskiego długoletnim działaczom i pracownikom. Medale zostały nadane: Alfredzie Anyszkiewicz – długoletniemu pracownikowi samorządowemu – kierowniczce Urzędu Stanu Cywilnego UM w Zwoleniu, inż. pil. Marianowi Krawczykowi – Burmistrzowi Zwolenia w latach 1990-1998, Anrzejowi Lesiszowi –   Naczelnikowi Miasta i Gminy Zwoleń w latach 1976-1990, Janowi Pęksykowi –  Kierownikowi Urzędu Rejonowego, Burmistrzowi Zwolenia w latach 1998-2002, Zofii Sobieszek – długoletniemu pracownikowi Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zwoleniu.

W części artystycznej w koncercie pt. „Nasze miasto Zwoleń” wystąpiły zespoły artystyczne z Domu Kultury w Zwoleniu. Bogaty repertuar, wysoki poziom artystyczny, osiągnięcia i nagrody  o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej to najcenniejszy prezent dla Zwolenia. W  różnorodnej prezentacji przeznaczonej dla każdego odbiorcy zaprezentowały się: Zespół GOTARDOWIE, Dziecięca Grupa Folklorystyczna pod kierunkiem Joanny Tęczy, Kapela Zdzisława Kwapińskiego. Grupa Teatralna TALENTO w zamyśleniu literacko muzycznym pt. „Chodź człowieku coś ci powiem” przygotowana przez Ewę Bulzacką. Młodzieżowy Zespół Wokalny i Chór Kameralny Domu Kultury w Zwoleniu pod dyrekcją  Piotra Markowskiego. Zespoły Taneczne S.b.S i JANET prowadzone przez Anetę Adamiec i Młodzieżowa Orkiestra Dęta Miasta Zwolenia pod batutą dyrygenta Piotra Bąbolewskiego i instruktorów Tomasza Chwalińskiego i Tomasza Chowiery. Gratulacje i słowa uznania oraz życzenia urodzinowe dla miasta na ręce Pani Burmistrz przekazał uczestniczący w uroczystości Leszek Ruszczyk Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego. Natalia Anna Wieczerzyńska dyr. Domu Kultury podziękowała wszystkim i zaprosiła na otwarcie wystawy Anny Marii Iwańskiej (Gołdzińskiej) pt. „Myśli” do Galerii Fotografii i Plastyki DK.

 

Skip to content