Posiedzenie Społecznej Rady Programowej

GALERIA

14 stycznia  odbyło się spotkanie Społecznej Rady Programowej Domu Kultury w Zwoleniu. W spotkaniu uczestniczyły władze samorządowe gminy i powiatu zwoleńskiego, dyrektorzy szkół i placówek kultury oraz przedstawiciele stowarzyszeń pozarządowych. Na spotkaniu przedstawiona została informacja z realizacji podjętych wniosków, ustalony został wykaz imprez i uroczystości odbywających się w gminie i mieście na 2015 rok. Natalia Anna Wieczerzyńska dyrektor Domu Kultury przedstawiła obszerne sprawozdanie z działalności placówki za rok 2014. Uczestnicy mogli też zobaczyć kronikę DK w formie prezentacji multimedialnej oraz nagranie video występu konkursowego Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Gulianova  Włochy nagrodzonego Brązowym Trofeum. W drugiej części spotkania odbyły się wybory nowego Prezydium Rady. Prezesem Honorowym został Wacław Kuś, Przewodniczącą Rady Programowej DK   wybrano Elżbietę Nowakowską, pozostali członkowie wyrazili zgodę na pełnienie swoich funkcji w kolejnej kadencji. Za długoletnią pracę w SRP podziękowanie   otrzymał  od Pani Bogusławy Jaworskiej Burmistrza Zwolenia ustępujący Przewodniczący Pan  Wacław Kuś.

Rada Programowa jest społecznym organem doradczym w działalności merytorycznej, wychowawczej i metodycznej Domu Kultury.

Skip to content