Spotkanie Noworoczne

GALERIA

29  grudnia 2014 roku w Domu Kultury odbyło się spotkanie noworoczne władz samorządowych: Bogusławy Jaworskiej Burmistrza Zwolenia i Waldemara Urbańskiego Starosty Zwoleńskiego z dyrektorami jednostek organizacyjnych, zakładów pracy, szkół, przedsiębiorcami i prezesami stowarzyszeń pozarządowych. W części artystycznej wystąpiły zespoły artystyczne Domu Kultury: Chór Kameralny, Młodzieżowy Zespół Wokalny i solistka Klaudia Świątek przygotowani przez Piotra Markowskiego.

Skip to content