Wręczenie nagród w konkursie plastycznym

Otwarcie wystawy pokonkursowej i wręczenie nagród laureatom

konkursu plastycznego  „Moje inspiracje twórczością Jacka Malczewskiego”,

w Zespole Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

10 października 2014 r.

10 października 2014 roku, w galerii Zespołu Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu odbył się wernisaż wystawy pokonkursowej „Moje inspiracje twórczością Jacka Malczewskiego”. Organizatorzy: Zespół Szkół Plastycznych, we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie z pomysłodawczynią konkursu Aleksandrą Szczepanik – Szałas, zaprosili do udziału w konkursie dzieci i młodzież ze szkół i placówek kultury z miasta Radomia i regionu radomskiego. Na konkurs wpłynęło ponad 200 prac plastycznych, w pięciu kat. wiekowych. Wśród laureatów znaleźli się m.in.: Monika Nędzi i Dawid Traczyk – z grupy plastycznej Domu Kultury w Zwoleniu prowadzonej przez instruktora plastyki Waldemara Gołdzińskiego. Dyrektor Zespołu Szkół Plastycznych, p. Bożena Marczykowska podziękowała p. Bogusławie Jaworskiej – Burmistrz Miasta Zwolenia za ufundowanie nagród dla laureatów konkursu, a także dzieciom, młodzieży i opiekunom, za liczny udział w konkursie. Obecna na spotkaniu dyr. Domu Kultury w Zwoleniu, p. Anna Wieczerzyńska podziękowała p. Edycie Jaworskiej – Kowalskiej za łącznika pomiędzy Zespołem Szkół Plastycznych, a Domem Kultury oraz za koordynację wspólnych projektów. Uczestnicy spotkania zwiedzając szkołę, mogli obejrzeć również pracownię rysunku i malarstwa oraz grafiki komputerowej.

Skip to content