Akcja „PACZKA”

W ramach akcji „Paczka” harcerze ze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej przygotowali paczki dla Polaków mieszkających na Ukrainie. Paczki przygotowano z darów zebranych przez instytucje i zakłady pracy.

Do akcji zbierania darów skromnie przyłączył się również Dom Kultury. Autokar wraz z darami i harcerzami wyjechał na Ukrainę w piątek 13 grudnia 2013 r. Akcja ma na celu pomóc Polakom mieszkającym na Ukrainie i przypomnieć im, że Polska o nich pamięta.

Skip to content