Wystawa poplenerowa „Jesienne Inspiracje”

27 października w Galerii Fotografii i Plastyki otwarta została poplenerowa wystawa malarska pn. „Jesienne Inspiracje”, która jest pokłosiem pleneru pod tą samą nazwą. Organizatorem pleneru, który odbył się w dniach 27-29 września było Stowarzyszenie Dziedzictwo i Rozwój, a koordynatorem i realizatorem Dom Kultury w Zwoleniu. W plenerze wzięło udział jedenastu artystów ziemi radomskiej: Aleksandra Dobrowolska (Radom), Ewa Gołdzińska (Zwoleń), Barbara Jaśkiewicz-Kornacka (Radom), Edyta Jaworska-Kowalska (Zwoleń), Janusz Karaś (Kozienice), Adam Kowalski (Zwoleń), Wiesława Kutyła (Zwoleń), Bożena Marczykowska (Jedlnia-Letnisko), Alicja Markiewicz (Zwoleń), Grzegorz Matyja (Tczów), Jakub Strzelecki (Radom). Artyści czerpali inspiracje z miejsc związanych z Janem Kochanowskim. Prace powstały w Sycynie, Czarnolesie i Zwoleniu. Pokłosiem pleneru jest jedenaście prac, które stały się własnością Domu Kultury i zostały wraz z innymi pracami dostarczonymi przez uczestników zaprezentowane na wystawie. Pamiątką po plenerze jest również folder, który zawiera życiorysy artystyczne  i pamiątkowe zdjęcia z przebiegu pleneru.

Oficjalnego otwarcia poplenerowej wystawy dokonała Bogusława Jaworska Burmistrz Zwolenia. Z rąk Pani Burmistrz uczestnicy pleneru otrzymali podziękowania i pamiątki. Artystom podziękowała również Natalia Anna Wieczerzyńska dyrektor domu kultury za przyjęcie zaproszenia na weekendowy  plener, który jednak wzbudzał niepewność ze względu na jego zbyt krótki czas trwania . Komisarzem wystawy i koordynatorem pleneru jest Waldemar Godziński instruktor fotografii i plastyki DK.

Skip to content