XV Prezentacje Pieśni Pielgrzymkowych za nami

Już po raz piętnasty  odbyły się  21 września  w Zwoleniu  prezentacje konkursowe  Pieśni Pielgrzymkowej pn. „Na Pielgrzymim Szlaku” organizowanym  przez Dom Kultury w Zwoleniu. Mały jubileusz posiada już swoją  historię, którą przybliżyła Natalia Anna Wieczerzyńska dyr. DK. Pierwsze prezentacje odbyły się w 1999 roku.

Dom Kultury nadal kontynuuje tradycję konkursową pieśni pielgrzymkowej pn. „Na Pielgrzymim Szlaku” ale bez wsparcia duchowego i finansowego raczej nie byłoby to możliwe. Przez wiele lat wspiera prezentacje Pani Bogusława Jaworska Burmistrz Zwolenia, Ksiądz Kanonik Bernard Kasprzycki Proboszcz Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Zwoleniu ,  Starostwo Powiatowe i Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miejskim oraz Marek Kwapisiewcz prowadzący Ośrodek Szkolenia Kierowców. Na przestrzeni lat do Zwolenia przybywała młodzież  z różnych województw i diecezji. Organizatorzy przyjmowali różne formy przebiegu przeglądu min. w 2007 roku obozowa formę zakwaterowania uczestników, wówczas  uczestnicy  przywieźli ze sobą namioty i śpiwory a miejscem do rozbicia namiotów były ogrody Domu Kultury. Przeglądy odbywały się w formie koncertowej bez rywalizacji, wprowadzane zostały różne kategorie np. dziecięca i młodzieżowa, soliści i zespoły, odbywały się też w różnych miejscach: Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Zwoleniu, sala kina, sala widowiskowa DK, estrada w rynku oraz ogrody DK. Wszystkie te formy przebiegały zawsze w sympatycznej atmosferze. Przeglądy uświetniały koncerty gwiazd muzyki religijnej i tak na przestrzeni lat występowali min. Tomek Kamiński, Robert Grudzień, Schola „Jezusowe Promyki” z Ksawerowa.

Współcześnie bardziej popularne jest granie muzyki rockowej i niewiele młodzieży interesuje się muzyką religijną, ale treści i przesłanie tych pieśni wnoszą wiele wartości w życie każdego człowieka. Każde z tych spotkań tworzy swoisty klimat, miłą i serdeczną atmosferę, rodzącą się przyjaźń i radość niesioną przez śpiew i muzykę.

Zawsze Patronatem Honorowym Prezentacje obejmowali Biskupi Radomscy w  tym roku: Ordynariusz Diecezji Radomskiej J.E. ks. Henryk Tomasik Biskup Radomski.  Patronat medialny:  Radio Plus Radom, Gość Radomski i CREDO Zwoleń.

Na piętnasty przegląd  zgłosiło się  sześć   zespołów z Diecezji Radomskiej  w dwóch kategoriach dziecięcej i młodzieżowej. Rozśpiewaną i roztańczoną młodzież  oceniało jury w składzie: ksiądz  Dariusz Sałek – przewodniczący Diecezjalnej Komisji ds. Muzyki i Śpiewu – przewodniczący komisji, ksiądz Konrad Wójcik – długoletni  moderator muzyczny Diecezji Radomskiej, Włodzimierz Kabus  – zastępca Burmistrza Zwolenia ,  przewodniczący Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miejskim w Zwoleniu,  Elżbieta Nowakowska – dyrektor Muzeum Regionalnego w Zwoleniu, współinicjator przeglądu.

W kategorii dziecięcej najwyżej oceniony został  zespół „Misericordia – Dzieci Jezusa”  z parafii pod wezwaniem Zesłania Ducha Świętego w Zwoleniu przygotowany przez Wiolettę Wątorską , który utworami „Już nie szukam Pana” i „Tęsknię za Tobą Panie”   otrzymał  pierwszą  nagrodę, ufundowaną przez burmistrza Zwolenia Bogusławę Jaworską. Drugie miejsce w tej kategorii i nagrodę Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jurorzy przyznali   Scholii  Parafialnej  z Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu za utwory  „Bóg jest tu” i „Nie ma takiego jak Jezus”. Utwory wybrała i opracowała siostra Elżbieta Sądel. Trzecie miejsce zajął zespół „Ardente Duo” z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zwoleniu. Nagrodę dla tej grupy ufundowali komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Ośrodek Szkolenia Kierowców  pana Marka Kwapisiewicza  ze Zwolenia.

W kategorii młodzieżowej najwyższe noty uzyskał zespół „Konterfekt” z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Stąporkowie  utworami   „Matko mojego wezwania”, „Jesteśmy piękni, Twoim pięknem” a drugie miejsce wyśpiewały „Serduszka” z parafii Najświętszego Serca Jezusa w Starachowicach, trzecie zespół „Los pecadores” z parafii pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu. Fundatorami nagród w tej kategorii byli proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża Świętego ksiądz kanonik Bernard Kasprzycki, Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Starosta Zwoleński Waldemar Urbański.

Skip to content