Fotolato 2013

Dom Kultury w Zwoleniu
zaprasza do udziału
w XI edycji konkursu fotograficznego
FOTO-LATO 2013

Każdy autor może nadesłać maksymalnie 4 fotografie

Technika wykonania prac: zdjęcia kolorowe lub czarno-białe.

Format zdjęć: minimalny 20 x 30 cm, maksymalny 30 x 45 cm.

Prace mogą być dostarczone jako zdjęcia pojedyncze lub zestawy.

Do prac powinny być dołączone podpisy.

Każdy autor zgłoszonych do konkursu zdjęć oświadcza, że wykonał je samodzielnie.

Zdjęcia będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: do 18 lat, dorośli powyżej 18 lat.

Werdykt komisji oceniającej jest niepodważalny.

Prace należy składać w sztywnych kopertach z napisem „Foto-Lato 2013”

na adres:

Dom Kultury Aleja Jana Pawła II 6, 26-700 Zwoleń, tel. 048 676-27-85,

e –mail: dkzwolen@gmail.com

Prace należy składać do 07 września 2013r.

Do koperty należy włożyć kartkę z danymi autora: imię i nazwisko, adres,

telefon, wiek autora, tytuł pracy.

Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo wyboru prac na wystawę pokonkursową

oraz ewentualnej bezpłatnej publikacji w prasie. Najlepsze zdjęcia zostaną nagrodzone.
Pierwsza nagroda do wysokości 300 zł ( rzeczowa lub pieniężna).
Prace nagrodzone i zakwalifikowane do wystawy przechodzą na własność organizatora.

Pozostałe zdjęcia mogą być zwrócone na życzenie autorów.

Wręczenie nagród odbędzie się w dniu otwarcia wystawy pokonkursowej w Małej Galerii Domu Kultury.

Autorzy prac nagrodzonych i zakwalifikowanych do wystawy zostaną zaproszeni na wernisaż w stosownym terminie.

Skip to content