Przewodnik po wydarzeniach kulturalnych 2008 – 2012

Dom Kultury w Zwoleniu wydał w czerwcu 2013 r. publikację pn. „Przewodnik po wydarzeniach kulturalnych 2008 – 2012” w nakładzie 1000 egz. Publikacja jest współfinansowana  ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013  – Ministerstwo Rolnictwa i rozwoju wsi.  Celem tego wydawnictwa jest zapoznanie społeczności lokalnej oraz turystów przebywających na terenie LGD z wydarzeniami artystycznymi organizowanymi przez Dom Kultury w Zwoleniu w latach 2008-2012 poprzez wydanie albumu informującego i promującego kulturę regionu zwoleńskiego. Celem operacji jest zainteresowanie kulturą społeczności lokalnej i wzrost aktywności turystycznej.

Skip to content